Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
Lawyer Sky.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

                                                                                 

                                                                                              ทีมงาน

 

              บริษัท กฎหมายรัชดาเป็นสำนักงานกฎหมาย ที่สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้นอกจากนี้ยังสามารถสื่อสาร ภาษาสเปน,สวีดิช,เปอร์เซีย,และให้บริการเต็มรูปแบบ บริษัท กฎหมายที่มีการจัดการต่างประเทศและนักกฎหมายไทย เราให้บริการทางกฎหมายที่เชื่อถือได้ในราคาไม่แพง เรามีความคุ้นเคยกับประเด็นทางกฎหมายชาวต่างชาติสามารถพบในขณะที่อยู่ ในประเทศไทยและได้รับความช่วยจากเหลือจากทนายความที่มีความสามารถ ชำนานงานทางด้านกฎหมายเฉพาะทาง
              บริษัท กฎหมายก่อตั้งขึ้นโดย Mr.Benny Moafi และกลุ่มของนักกฎหมายไทยและนักกฎหมายต่างประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานในกฎหมายไทย ทีมกฎหมายของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางอาญา, แพ่ง, กรณีโยธา, ผู้บริโภค, กฎหมายพาณิชย์, กฎหมายครอบครัวและกฎหมายภาษี เนื่องจากการจัดการที่ไม่ซ้ำกันของเราที่เราได้กลายเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ได้รับการยอมรับและผู้ให้บริการทางกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทยและคน ไทย
              นอกจากนี้เรายังให้ความช่วยเหลือกับปัญหาการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเช่นเดียวกับการจดทะเบียนบริษัท นอกจากนี้การให้บริการของเรารวมถึงการจัดเตรียมเอกสารภาษี และโครงสร้างของการเข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้เรายังทำงานเป็นนักแปลในการเจรจาและร่างสัญญาในภาษาที่แตกต่าง
              เรามีทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษทนายความที่มีประสบการณ์และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ จะช่วยให้คุณไม่ว่าจะในกฎหมายแพ่งเป็นคดีอาญา, คดีหย่าร้างและกฎหมายครอบครัว, กฎหมายการลงทุนและกฎหมายการโฆษณา ทนายความของเราจะได้รับอนุญาตสำหรับกระบวนการการดำเนินคดีในศาลทุกกรณีแรกศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาแห่งประเทศไทย
              สำนักงานของเราเป็น บริษัท กฎหมายใกล้เคียงกับศาลอาญาศาลแพ่งศาลอุทธรณ์สำนักงานศาลยุติธรรม, สำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงาน คปภ.ประกันภัย คณะกรรมการแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการการส่งออกของไทยที่เราจะตั้งอยู่ตรงข้ามว่าของศาลอาญารัชดาซึ่งเป็นศาลอาญาหลักในประเทศไทย

 เรายินดีที่คุณเป็นส่วนหนึ่งที่จะเยี่ยมชมเราได้ที่สำนักงานของเราหรือเพียงแค่โทรหาเราสำหรับคำแนะนำด้านกฎหมาย

                                       

 

 

นายเสรีวัฒน์  ศรีโยหะ  ทนายความ

 

จบการศึกษา ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(เกียรตินิยมอันดับ 1)

กำลังศึกษาต่อ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) NIDA

-เชี่ยวชาญคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัว

- การจดทะเบียนพาณิชย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายสมัชชัย  มุกมุณี  ทนายความ

 

จบการศึกษา ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำลังศึกษาต่อ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

-เชี่ยวชาญทางด้านคดีปกครอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายพิสิทธิ์  ตระกูลคล้อยดี

 

จบการศึกษา ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ปรึกษากฎหมายมนศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

ได้รับประกาศนียบัตร กฎหมายและภาษีอากรและกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ-

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

เชี่ยวชาญคดีผู้บริโภคและคดีความทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวรุ่งทิพย์  โต๊ะเหม

 

จบการศึกษา ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney)

1.ให้คำปรึกษางานเอกสารโนตารี เพื่อทำนิติกรรมและบังคับใช้ได้อีก ประเทศหนึ่ง

2.รับรองเอกสาร โนตารี เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ และเรียนต่อต่างประเทศ

3.รับแปลเอกสาร เอกสารราชการ รับรองเอกสารคำแปล รับรองเอกสารมหาชน

4.รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง

5.รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธนัญญา  กาญจนาภร  ผู้จัดการ/ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

 

จบการศึกษา

ปริญญาตรี  คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปริญญาโท  คณะ บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนิลุบล  รักงาม

ทนายความ

จบการศึกษา

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย ณเรศวร

Barrister at Law, Thai Bar Association

ปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ จากหมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Graduated:

 

-Bachalor Degree in Laws from Naresuan University

-Master degree in Laws from Thammasat University(LLM)

-Barrister at Law, Thai Bar Association

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอจลญา  บุญฮ้าว

ทนายความ

จบการศึกษา

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววิไลลักษณ์ แจ้งใจเจริญ

Miss Wilailak  Jangjaicharoen

ทนายความ/ Lawyer

จบการศึกษาจาก

-ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ จากหมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Graduated from:

-Bachalor Degree in Laws from Chulalongkorn University

-Master degree in Laws from Thammasat University
(LLM)

Master of Laws in Business Laws (English Program), Thammasart University

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวโชติกา  เพชรคง  ธุรการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยจันทรเกษม

ติดต่อประสานงาน

เชี่ยวชาญด้านการขอวีซ่าทำงานและใบอนุญาติทำงาน

Visa Non-B and Workpermit

รับจดทะเบียนบริษัท เปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรรมการเข้า-ออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************************************************************************************************************************