Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
about.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

คดีความยาบ้า ยาเสพติด ใส่รูปยาเสพติด

 

       ปัจจุบันปัญหายาเสพติด ได้แต่ ยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา เฮโรอีน มีปัญหารุนแรงในประเทศไทย รัฐบาล

กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการปราบปรามและแก้ไขปัญหา ทำให้เกิดการจับกุมดำเนินคดีเป็นอันมากใน

       ปัจจุบัน เมื่อถูกจับกุมแล้วบุคคลนั้นจะตกอยู่ในฐานะผู้ต้องหา....

ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดียาเสพติดย่อมถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็น

ผู้กระทำความผิด ซึ่งผู้ต้องหาหรือจำเลยย่อมไม่รู้ถึงสิทธิของตนเมื่อถูกควบคุมตัวในระหว่างดำเนินคดี เช่น

การประกันตัว การร้องขอต่อศาลเพื่อตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน หรือใน

กรณีการใช้ตัวบทกฎหมายให้รับโทษที่เหมาะสมและถูกต้อง เช่น กรณีผู้ต้องหาถูกตำรวจจับ ถ้าข้อเท็จจริงมีว่า

ผู้ต้องหาเป็นผู้เสพยาเสพติดและมียาเสพติดเช่นยาบ้าอยู่ที่ตัว 1 เม็ด ถ้าในวันที่โดนจับ เจ้าพนักงานตำรวจไม่

ได้ตรวจหรือไม่ยอมตรวจปัสสาวะของผู้ต้องหาไว้ ทำให้ไม่มีหลักฐานในสำนวนว่าเป็นผู้เสพ เลยตั้งข้อหาว่า

ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ไว้จำหน่าย เนื่องจากบุคคลดังกล่าวถือว่าเป็นเพียงผู้ป่วย ไม่ใช่ผู้ร้าย เพื่อ

ให้บุคคลนั้นได้รับได้มีโอกาสรับการบำบัดและกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

       วิธีแก้กรณีตำรวจไม่ยอมตรวจปัสสาวะ หรือ ไม่ยอมตรวจเลือดเพื่อแยกผู้ป่วย(ผู้เสพยาเสพติด)ออกจากผู้

จำหน่ายยาเสพติด อดีตกฎหมายให้อำนาจกับพนักงานสอบสวนใช้ดุลยพินิจได้ว่าจะหาหลักฐานมากหรือน้อย

เพียงใด แต่ปัจจุบันมีการแก้กฎหมายให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ได้แล้ว โดยสามารถใช้กระบวนการ

กฎหมายแก้ปัญหาได้