Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

กรณีตายผิดศีลธรรม

 

       ตายผิดพลาดเป็นกรณีที่กฎหมายในประเทศที่ทนายความของเรายื่นศาลที่จะกู้คืนและรางวัลที่ได้รับเงิน

จากบุคคลที่ได้ทำให้เกิดการตายของสมาชิกในครอบครัวคดีตายผิดพลาดจะยื่นในนามของครอบครัวของ

บุคคลที่เสียชีวิตในผลของบุคคลอื่นหรือการกระทำของพรรค หรือความประมาทแม้ว่ามันจะเป็นสมาชิกใน

ครอบครัวทุกคนหรือคนที่รักความหวังของคนที่พวกเขาจะไม่ต้องเผชิญกับประเภทของสถานการณ์เจ็บปวดถ้า

มันตายจะเกิดขึ้นและการกระทำที่ผิดพลาดมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีควรได้รับการยื่นจะแสวงหาความยุติธรรมและ

การชำระเงินสำหรับการตายและ ผลกระทบที่มีต่อชีวิตของผู้รอดชีวิตในครอบครัว

        ตัวอย่างบางส่วนของสาเหตุของคดีตายผิดพลาดรวมถึงยาเสพติดที่มีข้อบกพร่องข้อบกพร่องใน

ผลิตภัณฑ์, ทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์และอุบัติเหตุรถบัสสัมผัสกับสารพิษและถูกทำร้ายร่างกาย

ที่ชนินาฏและลีดส์ทนายความของเรามีประสบการณ์กับการเรียกร้องตายผิดพลาดในประเทศไทยและความ

ช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต ทนายความของเรามีความชำนาญในการบรรลุค่าตอบแทนสูงสุดสำหรับ

ลูกค้าของเราในคดีตายผิดพลาดในรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และโรง

พยาบาล เจ็บปวดทางอารมณ์การสูญเสียของค่าจ้างและความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของคนที่คุณรัก

ก่อนที่จะตาย

       ถ้าคุณเชื่อว่าคนที่คุณรักได้รับการตกเป็นเหยื่อของการตายผิดพลาดในประเทศไทยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะ

ติดต่อทนายความตายผิดพลาดไทยเร็วที่สุดเท่าที่คุณสามารถเพื่อให้เขาหรือเธออาจเริ่มต้นในการรวบรวม

พยานหลักฐานโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้