Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
CaseTh.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

คดีบัตรเครดิต

 

สาระสำคัญของบัตรเครดิต

1. บัตรเครดิต หรือ บัตรสินเชื่อ คือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นบริการที่สถาบันการเงินต่างๆ ออกให้

แก่ลูกค้า เพื่อใช้จ่ายแทนเงินสด บัตรเครดิตที่รู้จักกันทั่วไป  ยกตัวอย่างเช่น บัตรวีซ่า , มาสเตอร์การ์ด , เจบีซี ,

อเมริกันเอกซ์เพรส , ดิสคับเวอร์ และไดเนอร์สคลับ

2. บัตรเครดิตสามารถใช้ได้ตามจำนวนวงเงินในบัตร ที่อนุมัติหักออกด้วยค่าสินค้าและบริการที่ลูกค้านำไปใช้

จ่ายผ่านบัตรดังกล่าว รวมค่าธรมเนียม ดอกเบี้ย และหนี้สินคงค้างที่ยังไม่ได้ชำระต่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตร

3. การทำงานของบัตรเครดิต ผู้ใช้สามารถนำบัตรดังกล่าวมาซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการต่างๆ ได้ตามวงเงินที่

ธนาคารอนุมัติ โดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการจะต้องเช็คยอดที่จ่ายกับทางธนาคารก่อนและจะได้รับรหัสอนุมัติจาก

ธนาคาร  ปัจจุบันจะมีเครื่องรูดบัตรที่ออนไลน์กับธนาคารเพื่อให้ได้รหัสอนุมัติในทันที ต่อจากนั้นผู้ขายหรือผู้

ให้บริการก็จะนำสลิปค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปให้เจ้าของบัตรเครดิตเซ็นชื่อ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของบัตรจริง

หรือไม่ โดยเทียบกับลายเซ็นที่เซ็นไว้ด้านหลังของบัตรเครดิต และเก็บสำเนาไว้เพื่อส่งให้ธนาคารตรวจสอบได้

ในภายหลัง

4. การใช้บัตรเครดิต จึงเป็นกรณีการทำนิติกรรมหลายฝ่าย เช่น มีฝ่ายผู้ขายหรือให้บริการ มีฝ่ายลูกค้าผู้ซื้อ

หรือผู้รับปริการ และฝ่ายธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งถือว่าเป็นผู้จ่ายเงินแทนผู้ซื้อหรือผู้รับบริการไปก่อน

เป็นต้น

5. การนำบัตรเครดิตของผุ้อื่นไปใช้โดยพลการอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้ ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 188, 269/5 , 269/7 ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำและปรับ (คำพิพากษาศาล

ฎีกาที่ 6820/2552)

 

หน้าที่ของทนายความคดีบัตรเครดิต

(รับดำเนินคดีให้ทั้งเป็นฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลย โดยไม่ว่าจะดำเนินการให้แก่ฝ่ายธนาคารหรือสถานบันการ

เงิน , ฝ่ายลูกค้าผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ รวมทั้งฝ่ายผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ)

1. เตรียมคดี โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งจากฝ่ายลูกความและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจสอบความเรียบร้อยเอกสารว่าลูกความว่ามีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 

3. ตรวจสอบยอดหนี้และดอกเบี้ยของลูกความจำนวนโดยรวมทั้งหมด

4. ตรวจค้นข้อกฎหมาย คำพิพากษศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบอายุความสัญญาในการดำเนินคดีของลูก

ความ

5. ดูแลผลประโยชน์ของลูกความในผลความคืบหน้าของคดีอย่างสม่ำเสมอ

6. ให้คำแนะนำปรึกษาในทางกระบวนพิจารณาของศาลและข้อกฎหมายแก่ลูกความอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจของลูกความ

7. คอยอยู่ร่วมเจรจาให้คำปรึกษาแก่ลูกความในกรณีมีการเจรจาประนอมหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบัน

การเงิน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกความ

 

 

**** หากท่านต้องการหาทนายความ ปรึกษาทนายความ ต้องการทนายความคดีบัตรเครดิต บริษัท รัชดา ลอว์

จำกัด เป็นบริษัททนายความที่ยินดีให้บริการปรึกษากฎหมาย มีทนายความมืออาชีพพร้อมบริการด้านกฎหมาย

ครบวงจร “บริการด้านกฎหมาย ด้วยหัวใจนักกฎหมายมืออาชีพ” มีปัญหาเรื่องคดีบัตรเครดิตโทรหาเราได้ที่

เบอร์  02-5121-941 , 02-5121-942 เวลา 8.30-18.00 นาฬิกา วันจันทร์-เสาร์

นอกเวลาดังกล่าวสามารถ ติดต่อได้ที่ 081-3737-440                                       

ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              

ทาง facebook : ww.facebook.com/Ratchadalawfirm