Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
CaseTh.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

คดีอาญา

 

       โดยสำนักงานเราสามารถจัดหาทนายความในคดีต่าง ๆ ให้แก่ท่าน ได้แก่ทนายความในคดีข้อพิพาทตาม

ประมวลกฎหมายอาญาในสาขาคดีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ทนายความคดีความผิดต่อชีวิต

2. ทนายความคดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

3. ทนายความคดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา

4. ทนายความคดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่คามตาย

5. ทนายความคดีความผิดต่อร่างกาย

6. ทนายความคดีฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา

7. ทนายความคดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

8. ทนายความคดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส

9. ทนายความคดีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ

10. ทนายความคดีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัส

11. ทนายความคดีความผิดต่อทรัพย์สิน

12. ทนายความคดีความผิดฐานลักทรัพย์

13. ทนายความคดีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์

14. ทนายความคดีความผิดฐานชิงทรัพย์

15. ทนายความคดีความผิดฐานปล้นทรัพย์

16. ทนายความคดีความผิดฐานกรรโชกทรัพย์

17. ทนายความคดีความผิดฐานฉ้อโกง

18. ทนายความคดีความผิดฐานยักยอกทรัพย์

19. ทนายความคดีความผิดฐานรับของโจร

20. ทนายความคดีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์