Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
CaseTh.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

คดีครอบครัว

       ทางสำนักงานเราสามารถจัดหาทนายความในคดีประเภทต่าง ๆ ให้แก่ท่านได้แก่ทนายความในคดีที่มีข้อ

พิพาทตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัวในสาขาคดีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

 1.ทนาความคดีหย่า

 2.ทนายความคดีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

 3.ทนายความคดีเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

 4.ทนายความคดีแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส

 5.ทนายความคดีเรียกของหมั้นหรือสินสอดคืน

 6.ทนายความคดีผิดสัญญาหมั้น

 

ประเทศไทยสนับสนุนเด็ก

       ปัญหาของการสนับสนุนเด็กบ่อยครั้งที่เกิดขึ้นในการหย่าร้างและข้อพิพาทระหว่างคู่ความที่ไม่ได้แต่งงาน

ส่วนใหญ่มักจะเป็นแม่ของเด็กจะฟ้องพ่อที่ให้การสนับสนุนเด็ก แต่ก็ยังเป็นไปได้สำหรับการเป็นพ่อที่มีสิทธิใน

การคุ้มครองของเด็กที่จะแสวงหาการสนับสนุนเด็กจากแม่ของเด็ก ถ้าพ่อและแม่สามารถตกลงกับเด็กสนับสนุน

ข้อตกลงนี้สามารถเกณฑ์ทหารในการเขียนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่มีอยู่ในประเทศไทยมักจะฟ้องหย่า

หากคู่สัญญาสามารถยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวก็เป็นไปได้ที่จะลงทะเบียนข้อตกลงการหย่าร้างกับสำนักงาน

รัฐบาลเป็นขั้นตอนง่ายๆเป็นส่วนหนึ่งของกรณีการหย่าร้าง อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีพ่อและแม่ไม่ได้แต่งงานก็

ยังคงเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงการตั้งถิ่นฐานหรือจะยื่นร้องเรียนศาลขึ้นอยู่กับสถานการณ์

หากคู่กรณีไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขของการสนับสนุนเด็กที่ร้องเรียนสามารถยื่นกับศาลเรียกร้องให้การ

สนับสนุนเด็ก กรณีที่มีการตัดสินใจโดยผู้พิพากษาในศาลเด็กและเยาวชนกลางและครอบครัวแห่งประเทศไทย

ศาลครอบครัวจะใช้เวลาในการพิจารณาปัจจัยต่างๆในการเดินทางมาถึงตารางเวลาการสนับสนุนเด็ก

อย่างไรก็ตามประเด็นที่ศาลจะต้องตัดสินใจว่าจะเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดู

บุตรที่มีอยู่ ถ้ามีเช่นหน้าที่ที่ศาลจะพิจารณารายญาติของภาคีค่าใช้จ่ายของเด็กและปัจจัยอื่น ๆ ที่จะกำหนด

จำนวนเงินที่ให้การสนับสนุนเด็ก

 

ประเทศไทยการลักพาตัวเด็ก

       การลักพาตัวเด็กไทยหรือ "การลักพาตัวเด็ก" กรณีที่มักจะเกิดขึ้นในระหว่างข้อพิพาทการดูแลเด็กเมื่อหนึ่งแม่

หนีไปเขตอำนาจทางกฎหมายกับเด็กที่จะหลีกเลี่ยงการเขตอำนาจของศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมาย

นานาชาติและไทยตามกฎหมายครอบครัวอาจจะมาลงเล่นเมื่อเด็กถูกลักพาตัวไปจากต่างประเทศและนำเข้ามา

ในประเทศไทยหรือเมื่อเด็กถูกนำมาจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศหรือเมื่อเด็กถูกลักพาตัวไปโดยผู้

ปกครองในประเทศไทย

Q: สิ่งที่ฉันควรจะทำอย่างไรถ้าลูกของฉันถูกลักพาตัวและถูกนำตัวไปยังประเทศไทย?

A: สิ่งแรกที่พ่อแม่ต้องทำอย่างไรถ้าเด็กได้รับการลักพาตัวไปคือการติดต่อผ่านการรับรองทนายความกฎหมาย

ครอบครัวไทยและทำให้รายงานของตำรวจทนายความที่มีคุณภาพจะช่วยให้มีการยื่นข้อร้องเรียนที่จำเป็นกับ

หน่วยงานทางกฎหมาย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละกรณีเป็นทนายความครอบครัวอาจยื่นรายงานของ

ตำรวจกับสถานทูตที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยหรือยื่นคำขออย่างเป็นทางการตามสนธิสัญญากรุงเฮกกฎหมาย

ครอบครัวไทยอัยการสามารถยื่นร้องเรียนศาลกับศาลครอบครัวไทย หากค่าใช้จ่ายทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับ

การร้องเรียนทางอาญาอาจจะต้อง

Q: สามารถอนุสัญญากรุงเฮกในการลักพาตัวเด็กถูกนำมาใช้ในประเทศไทย

:เฮกอนุสัญญาด้านสิทธิเด็กที่ลักพาตัวระหว่างประเทศมีขั้นตอนสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานของตนลักพาตัว

ไปโดยผู้ปกครองอื่น ๆเฮกสนธิสัญญาในการลักพาตัวเด็กจะถูกดำเนินการผ่านรัฐบาลของประเทศสมาชิกสนธิ

สัญญา แต่ปกติต้องทนายความเพื่อยื่นเอกสารที่เหมาะสมกับผู้มีอำนาจของรัฐบาลที่รับผิดชอบในการดึงเด็ก

ประเทศไทยได้มีการลงนามอย่างเป็นทางการอนุสัญญากรุงเฮกในการลักพาตัวเด็ก นอกจากนี้ประเทศไทยยัง

ได้มีการประกาศใช้กฎหมายภายในประเทศของตัวเองเพื่อให้มีการบังคับใช้อนุสัญญากรุงเฮกและเงื่อนไขของ

ข้อตกลงในระบบกฎหมายไทย ซึ่งหมายความว่าขณะนี้ผู้ปกครองได้รับบาดเจ็บสามารถขอศาลประเทศไทย

หรือของสำนักงานอัยการสูงสุดไทยที่จะดำเนินการตามสนธิสัญญากรุงเฮก Teh อบการลักพาตัวเด็ก

Q: ขั้นตอนสำหรับการเรียกเด็กที่ได้รับการดำเนินการเพื่อไทยคืออะไร?

: เพื่อดึงเด็กที่ได้รับการลักพาตัวไปโดยผู้ปกครองในประเทศไทยผู้ปกครองที่กำลังมองหาผลตอบแทนของเด็ก

ที่ต้องจัดตั้งสิทธิความดูแลของเด็กในประเทศไทยศาลครอบครัวคำสั่งศาลของการดูแล แต่เพียงผู้เดียวจากนั้น

จะสามารถนำมาใช้โดยผู้ปกครองได้รับบาดเจ็บจะได้รับการกลับมาของเด็ก การกระทำดังกล่าวสามารถนำมา

ใช้บังคับโดยศาลไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มีการร้องเรียนตำรวจก็อาจจะเป็นสิ่งที่

จำเป็น สำหรับกรณีระหว่างประเทศของการลักพาตัวเด็กขั้นตอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการลักพาตัว

เด็กไทยอาจจะใช้

 

แต่งงาน

 

ทนายความของเรามีความเชี่ยวชาญในประเทศไทยกฎหมายการแต่งงานและการ

จัดแต่งงานบริหารตาม กฎหมายสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย

แต่งงานในประเทศไทยอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและน่าจดจำ ชาวต่าง

ชาติที่เข้ามาเยี่ยมชมหลายคนเลือกที่จะแต่งงานในประเทศไทยเพราะความอุดมสมบูรณ์ของเกาะโรแมนติกและรีสอร์ทในต่างจังหวัด สำหรับ

คนอื่น ๆ มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติจริง การแต่งงานระหว่างชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่และคู่หมั้นไทยของพวกเขา

นอกจากนี้ยังมีค่อนข้างบ่อย สำหรับบุคคลชาวต่างชาติบางคนที่มีปัญหาในการแต่งงานในประเทศที่พวกเขา

อาศัยประเทศไทยมีสถานที่ตั้งที่รวดเร็วและสะดวกสำหรับงานแต่งงาน

ขั้นตอนการแต่งงานในประเทศไทยดำเนินการอย่างไร....

ขั้นตอนการแต่งงานในประเทศไทยค่อนข้างตรงไปตรง สำหรับชาวต่างชาติที่จะได้แต่งงานในประเทศไทย

แรกที่พวกเขาจะต้องได้รับการกวาดล้างจากสถานทูตของตน แต่ไม่ทราบว่าสถานทูตที่แตกต่างกันมีขั้นตอนที่

แตกต่างกันสำหรับการให้การกวาดล้างนี้จึงอาจจะมีการระมัดระวังในการติดต่อสถานทูตที่เหมาะสมในการ

ชี้แจงนี้กับพวกเขาก่อนที่จะเข้าร่วมในคน ด้วยโปรโมชั่น, ชาวต่างชาติจะได้รับหนังสือรับรองที่ระบุชื่อของชาว

ต่างชาติเช่นเดียวกับรายละเอียดส่วนบุคคลเช่นการเป็นพลเมืองและเสรีภาพตามกฎหมายที่จะแต่งงาน หนังสือ

รับรองนี้จะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยและทำให้การค้าตามกฎหมายไทย เมื่อเอกสารทั้งหมดที่อยู่ใน

สถานที่แต่งงานบริหารนั้นจะสามารถดำเนินการที่สำนักงานเขตไทยรู้จักกันในนาม 'อ' หรือ 'เขต'

ทำไมประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ดีที่จะได้แต่งงานสำหรับบุคคลที่มีคู่สมรสต่างชาติ?

ในประเทศไทยเป็นกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติที่จะแต่งงานกับทั้งคนไทยหรือชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่ต้องการจะ

ได้พบกับการแต่งงานตามกฎหมายไทยเป็นปกติยอมรับในระดับสากล สำหรับบุคคลที่มีปัญหาข้ามชาติที่หนึ่ง

หรือคู่สมรสทั้งสองมาจากประเทศที่แตกต่างกันประเทศไทยเป็นสถานที่ที่สะดวกมากที่จะจดทะเบียนสมรส

ประโยชน์จากการแต่งงานในประเทศไทยก็คือความหลากหลายของสถานที่ที่งดงามเช่นรีสอร์ทริมชายหาด

ระดับโลกที่พิธีอย่างเป็นทางการหรือศาสนาสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้การแต่งงานการบริหารตามกฎหมาย

มีประโยชน์อื่น ๆ ที่จะแต่งงานในประเทศไทย?

สำหรับผู้ที่สนใจในสัญญาก่อนสมรสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีมุมระหว่างประเทศเพื่อพวกเขาระบบกฎหมายของ

ไทยโดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะยึดมั่นในการบังคับใช้ของสัญญาก่อนสมรสกว่าเขตอำนาจศาลตะวันตกอื่น ๆ

โดยมีเงื่อนไขว่าสัญญาก่อนสมรสได้จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

นานแค่ไหนที่ไม่แต่งงานบริหารในประเทศไทยใช้เวลา?

รวมเวลาที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถานทูตที่เหมาะสมมีเอกสารเหล่านั้นแปลและทำให้

การค้าและมีการแต่งงานดำเนินการที่อำเภอท้องที่กระบวนการสามารถจะแล้วเสร็จในระยะสั้นเป็นเวลา 3-4 วัน

หากมีภาวะแทรกซ้อนเช่นความล่าช้ากับเอกสารที่สถานทูตหรือความต้องการที่แตกต่างกันสำหรับสถานทูต

ประเทศบาง 'กระบวนการอาจใช้เวลาอีกเล็กน้อยกว่าปกติ

ทำไมฉันจึงควรจ้าง บริษัท กฎหมายที่จะช่วยให้มีการจดทะเบียนสมรสของฉันได้อย่างไร

มันจะมีประโยชน์ในการรักษาบริการของทนายความกับต่างประเทศในการกำกับดูแลการจดทะเบียนสมรส

สำนักงานกฎหมายสามารถช่วยประสานการจัดซื้อของเอกสารอย่างเป็นทางการจากสถานทูตและมีพวกเขา

แปลและทำให้การค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยปัญหาขั้นต่ำ ความคุ้นเคยกับพิธีการของการแต่งงานไทยเข้าถึงนัก

แปลที่มีคุณภาพและความเข้าใจของกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดความ

ล่าช้าหรือภาวะแทรกซ้อน

สำหรับชาติในสหรัฐฯที่มีคู่สมรสชาวไทยซึ่งเป็น บริษัท กฎหมายที่ดีที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นกฎหมายต่าง

ประเทศยังสามารถช่วยให้คุณปลอดภัยวีซ่าแต่งงานที่จะนำคู่สมรสชาวไทยของคุณกลับไปยังประเทศ

สหรัฐอเมริกาสำหรับการแต่งงาน

ไม่สามารถที่เราทำเอกสารตัวเอง?

ใช่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองอีกนั่นแหละ แต่มันอาจจะเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานมาก มีจำนวนมาก

legwork ที่เกี่ยวข้องเช่นการทำงานจากสำนักงานรัฐบาลหนึ่งไปยังอีกเป็นและอีกหลายหน่วยงานภาครัฐเหล่า

นี้จะอยู่ในส่วนต่างๆของกรุงเทพฯ สำหรับท่านที่กำลังมองหาที่จะเพลิดเพลินกับวันหยุดในประเทศไทยในขณะ

ที่มีการแต่งงานจดทะเบียนจะผ่านขั้นตอนการแต่งงานการบริหารที่น่าเบื่อนี้อาจจะเปลี่ยนวันหยุดของคุณเป็น

วันหยุดทำงานแทน ในกรณีที่สัญญาก่อนสมรสจะขอสัญญาควรจะทำโดย บริษัท กฎหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะ

สมเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันมีมุมที่ต่างประเทศสัญญาก่อนสมรสเกณฑ์ทหารโดย

ทนายความที่ไม่มีประสบการณ์อาจจะมีความเสี่ยงที่จะไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

หากมีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องของสัญญาก่อนสมรสซึ่งมาพร้อมกับแสงมันอาจจะสายเกินไปที่จะแก้ไขมัน

คุณสามารถจะเหลือสัญญาก่อนสมรสไม่มีผลบังคับใช้ข้อบกพร่อง

 

ประเทศไทยสัญญาก่อนสมรส

       ไม่แต่งงานประเทศไทยจำเป็นต้องสัญญาก่อนสมรส?

แม้ว่าการดำเนินคดีสามารถคาดเดาไม่ได้และกระบวนการกฎหมายของประเทศที่แตกต่างกันอาจแตกต่างกัน

ของแต่ละบุคคลที่มีสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญหรือแม้กระทั่งบุคคลที่เป็นเพียงการระมัดระวังเกี่ยวกับการ /

อนาคตทางการเงินของเขาและเธออาจพบว่ามีประโยชน์ที่จะมีสัญญาก่อนสมรส ในกรณีที่มีการหย่าร้าง,

สัญญาก่อนสมรสสามารถช่วยให้มีการหารสินทรัพย์สมรส ในกรณีที่ไม่มีสัญญาก่อนสมรสสิทธิในการดำเนิน

การของศาลหย่าร้างอาจจะตัดสินใจตามกฎหมายที่มีอยู่และดุลยพินิจของผู้พิพากษาศาลพิจารณาคดีและอาจ

ไม่อยู่ในความโปรดปรานของคุณ

ความแตกต่างระหว่างสัญญาก่อนสมรสประเทศไทยและของเขตอำนาจตะวันตกคืออะไร?

ความแตกต่างที่สำคัญคือว่าตามกฎหมายไทยสัญญาก่อนสมรสเป็นโมฆะจนกว่าจะมีการจดทะเบียนอย่างเป็น

ทางการในประเทศไทยก่อนที่จะแต่งงาน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกอื่น ๆ มันเป็นเรื่องปกติ

ข้อตกลงส่วนตัวระหว่างทั้งสองฝ่ายและไม่ได้จดทะเบียนกับรัฐบาล

ฉันเป็นชาติและต่างประเทศต้องการที่จะนำคู่หมั้นไทยของฉันไปยังประเทศบ้านของฉัน ประเภทของ

ทนายความที่ฉันควรจะจ้างสำหรับสัญญาก่อนสมรส?

คุณควรจะจ้างทนายความระหว่างประเทศที่มีทักษะความรู้ความสามารถในกฎหมายของทั้งประเทศไทยและ

ประเทศตะวันตกที่มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีการหย่าร้างของเขตอำนาจศาลทั้ง บริษัท กฎหมายไทยกับ

ทนายความหย่าร้างประสบการณ์ในประเด็นอำนาจศาลระหว่างประเทศจะมีความสามารถและความรู้ที่จะร่าง

สัญญาก่อนสมรสที่ดีที่สุดสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของคุณ

 

ไม่สำคัญมันถ้าฉันได้แต่งงานในประเทศไทยหรือประเทศบ้านเกิดของฉันได้อย่างไร

ใช่ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของกฎหมายและการบังคับใช้ของกฎหมายเหล่านั้นเป็น ในกรณีที่มี

การหย่าร้างที่แต่งงานจดทะเบียนจะมีผลกระทบที่เขตอำนาจฟ้องหย่าจะได้ยิน โดยทั่วไปสินทรัพย์ของคุณจะ

ได้รับการปกป้องที่ดีกว่าถ้าการแต่งงานของคุณและสัญญาก่อนสมรสที่จดทะเบียนในประเทศไทยเพราะดำเนิน

การหย่าร้างมีแนวโน้มที่จะจัดขึ้นในศาลไทย สัญญาก่อนสมรสไม่ได้ลงทะเบียนในประเทศตะวันตก

ซึ่งประเภทของการแบ่งทรัพย์สินฉันสามารถระบุในสัญญาก่อนสมรสประเทศไทย?

ภายใต้กฎหมายไทย, คุณอาจจะสามารถที่จะระบุคุณสมบัติส่วนร่วมและแยกพวกเขาออกเป็นสองประเภท

ทรัพย์สินร่วมกันและทรัพย์สินของแต่ละบุคคล นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุวิธีทางการเงินจะมีการจัดการใน

ระหว่างการแต่งงาน อย่างไรก็ตามข้อ จำกัด ในการสนับสนุนเด็กโดยทั่วไปจะไม่ได้รับอนุญาต

 

หย่า

       พิจารณาทั่วไปสำหรับการหย่าร้างในประเทศไทย

โดยทั่วไปถ้าคุณหรือคู่สมรสของคุณในขณะนี้พำนักอยู่ในประเทศไทยคุณสามารถฟ้องหย่าตามกฎหมายไทย

หากการหย่าร้างที่มีการร้องขอร่วมกันดำเนินการหย่าร้างที่ควรจะค่อนข้างง่าย หากหนึ่งในบุคคลที่ไม่เต็มใจ

หรือไม่สามารถที่จะดำเนินการในการดำเนินการหย่าร้างกระบวนการทางกฎหมายของการยื่นสำหรับการหย่า

ร้างในประเทศไทยก็จะกลายเป็นความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความหลากหลายของปัจจัยที่สามารถมีส่วน

ร่วมก็มักจะมีความจำเป็นต้องเกณฑ์บริการของทนายความที่จะแนะนำคุณผ่านขั้นตอนนี้

ฉันจะได้รับการหย่าร้างประเทศไทยถ้าทั้งคู่สมรสของฉันและฉันยินยอมที่จะหย่าร้าง?

ถ้าคุณลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้การแต่งงานของคุณที่สำนักงานเขตท้องถิ่น (เขตหรืออำเภอ) คุณอาจลง

ทะเบียนสำหรับการหย่าร้างการบริหารประเทศไทย การแสดงการหย่าร้างการบริหารที่สำนักงานท้องถิ่น

ต้องการให้คุณและคู่สมรสของคุณไม่ได้มีความขัดแย้งใด ๆ ที่มากกว่าการดูแลเด็กหรือทรัพย์สิน ("การหย่าร้าง

ไม่มีใครโต้แย้ง") หากมีสินทรัพย์จะถูกแบ่งหรือปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเด็กแล้วมันจะแนะนำให้มีทนายความ

หย่าร้างประเทศไทยสั่งในรูปแบบของการหย่าร้างการบริหารนี้ นอกจากนี้ยังเป็นที่เหมาะสมที่จะร่างข้อตกลง

การหย่าร้างล่วงหน้า เมื่อลงทะเบียนการหย่าร้างเจ้าหน้าที่อาจจะถามคำถามเกี่ยวกับแผนการในอนาคต

สถานการณ์ทางการเงินและเด็ก (ถ้ามี) ก่อนที่พวกเขาขอให้คุณกรอกแบบฟอร์มการหย่าร้างประเทศไทยราย

ละเอียดเงื่อนไขของการหย่าร้างและเรื่องอื่น ๆเอกสารการหย่าร้างจะต้องได้รับการรับรองจากพยานทั้งสอง

เกิดอะไรขึ้นถ้าคู่สมรสของฉันไม่ยินยอมให้การหย่าร้าง?ถ้าภรรยาหรือสามีของคุณจะไม่เห็นด้วยกับการหย่า

ร้างการหย่าร้างแล้ว "สำหรับสาเหตุ" จะต้องยื่นต่อศาลพื้นที่สำหรับการหย่าร้างจะต้องถูกกล่าวหาและคุณจะ

ต้องทำให้ลักษณะส่วนบุคคลในศาล ในบริเวณประเทศไทยสำหรับการหย่าร้างรวมถึง:

* ระยะเวลา 3 ปีของการแยก

* หนึ่งคู่สมรสได้ร้างอื่น ๆ มานานกว่าหนึ่งปี

* สามีได้เอาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นภรรยาของเขา

* ภรรยามีชู้มีความมุ่งมั่น

* หนึ่งคู่สมรสเป็นความผิดของการประพฤติมิชอบ (ทางอาญาหรืออื่น ๆ )

* หนึ่งคู่สมรสได้รับโทษจำคุกมานานกว่าหนึ่งปี

* หนึ่งคู่สมรสได้รับอันตรายทางร่างกายหรือจิตใจอื่น ๆ

* ขาดการสนับสนุนการสมรส

* หนึ่งคู่สมรสมีความวิกลจริตที่รักษาไม่หายเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี

* หนึ่งคู่สมรสได้หักพันธบัตรของพฤติกรรมที่ดี

* หนึ่งคู่สมรสมีโรคติดต่อที่รักษาไม่หาย

* หนึ่งคู่สมรสมีความพิการทางร่างกายเพื่อที่จะไม่สามารถที่จะ cohabitate เป็นสามีและภรรยา

เกิดอะไรขึ้นถ้าทั้งคู่สมรสหรือฉันของฉันอาศัยอยู่ในต่างประเทศ?

หากการหย่าร้างไม่มีใครโต้แย้งคือทั้งสองฝ่ายยังจะต้องไปปรากฏตัวที่ที่ว่าการอำเภอในการลงทะเบียนการ

หย่าร้าง

การหย่าร้างประกวด แต่จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจศาล หากคุณกำลังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ในต่างประเทศเป็น

ทนายความสามารถยื่นคำร้องการหย่าร้างในนามของคุณ แต่คุณจะต้องปรากฏในคนเมื่อเรียกร้องการหย่าร้าง

จะได้ยินโดยศาล

หากคู่สมรสของคุณไม่มาประชุมหรือจะไม่กลับมาเมืองไทยเพื่อการแข่งขันการหย่าร้างที่คุณอาจจะยังคง

สามารถที่จะดำเนินการต่อไปโดยมีเงื่อนไขว่าเขาหรือเธอได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพียงพอของการ

ดำเนินการหย่าร้าง บริการจะต้องนำมาใช้ผ่านศาลไทยถ้าคู่สมรสของคุณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยและบริการ

แทน (เช่นโดยการพิมพ์) อาจได้รับอนุญาตในบางสถานการณ์ หากคู่สมรสของคุณไม่ตอบสนองต่อการให้

บริการจากศาลกรณีการหย่าร้างอาจเป็นค่าเริ่มต้น

เป็นทรัพย์สินอย่างไรและหนี้ที่คงค้างแบ่งออกในกรณีที่มีการหย่าร้าง?

ประเทศไทยเป็น "ชุมชนทรัพย์สิน" เขตอำนาจ เมื่อการหย่าร้างคู่ในประเทศไทย, สถานที่แยกต่างหาก (สิน

ส่วนตัว) คือสินทรัพย์และทรัพย์สินที่ได้มาก่อนการแต่งงานโดยทั่วไปยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของ สินทรัพย์

และทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสได้รับการพิจารณาโดยทั่วไปสถานที่ให้บริการชุมชนที่มีคู่สมรสทั้งสองมีสิทธิ

เป็นเจ้าของกฎระเบียบเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินมีความซับซ้อนและศาลไทยจะแบ่งทรัพย์สินให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อเท็จจริงของแต่ละกรณี

หนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแต่งงานไม่ว่าจะเป็นของใช้ในครัวเรือนทางการแพทย์หรือการศึกษาเป็นปกติความ

รับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย

ถ้าฉันมีสัญญาก่อนสมรส?

สัญญาก่อนสมรสจะได้รับอนุญาตในประเทศไทยให้พวกเขาตอบสนองความต้องการขั้นตอนของกฎหมายไทย

ข้อตกลงการดำเนินการอย่างถูกก่อนสมรสมักจะถือว่าเป็นข้อตกลงตามกฎหมายที่ถูกต้องในเขตอำนาจศาล

ระหว่างประเทศอื่น ๆ ในการสั่งซื้อสำหรับสัญญาก่อนสมรสที่ถูกต้องนั้นจะต้องได้รับการลงนามโดยทั้งสองฝ่าย

เช่นเดียวกับพยานทั้งสองและต้องลงทะเบียนกับสำนักงานเขตท้องถิ่นก่อนที่จะแต่งงาน

 

ยอมรับเด็ก

       กระบวนการของการนำเด็กในประเทศไทยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสัญชาติของพ่อแม่บุญธรรมเช่นเดียว

กับอายุและความต้องการความต้องการของเด็กรัฐบาลไทยปกป้องเด็กกำพร้าไทยและกระบวนการยอมรับ

สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลที่จะให้แน่ใจว่าเด็กกำพร้าที่เป็นที่ยอมรับจากพ่อแม่ที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม

กระบวนการยอมรับไทย

การยอมรับในประเทศไทยจะจัดการกับโดยเฉพาะศูนย์การยอมรับเด็กของกรมสวัสดิการ (ปส.) ไม่มีได้รับ

อนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหน่วยงานที่นำไปใช้ส่วนตัวที่นำมาใช้ในเด็กไทยกับพ่อแม่ต่างประเทศ แต่มีหน่วย

งานที่ไม่ใช่รัฐบาลที่ทำงานโดยตรงกับปส. และการได้รับอนุญาตที่จะแนะนำการจัดวางของเด็กที่มีพ่อแม่

บุญธรรมระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามการใช้งานทั้งหมดจะถูกประมวลผลโดยปส.กระบวนการสำหรับการใช้

เด็กจากประเทศไทยสามารถแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือทนายความที่อำนวยความสะดวกในการ

ดำเนินการจากประเทศไทยและกฎหมายของประเทศบ้านเกิดของพ่อแม่บุญธรรม ' หนึ่งในการพิจารณาที่

สำคัญคือกระบวนการของการรับวีซ่าสำหรับบุตรบุญธรรมสำหรับประเทศบ้านเกิดของพ่อแม่บุญธรรม '

ความต้องการการยอมรับไทย

สำหรับพ่อแม่บุญธรรมที่มีศักยภาพของเด็กไทยมีความต้องการบางอย่างที่จะต้องพบ;) พ่อแม่บุญธรรมจะต้อง

แต่งงานข) ทั้งพ่อแม่บุญธรรมต้องมีอย่างน้อย 25 ปีของอายุและค) อย่างมีนัยสำคัญที่มีอายุมากกว่าเด็กที่จะถูก

นำมาใช้และง) ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายที่จะนำมาใช้ใน / ประเทศของตน กฎหมายไทยยังต้องมีการ

ยืนยันจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในต่างประเทศว่าการยอมรับจะถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะปส. จะเริ่มต้น

ขั้นตอนการสมัคร

ทนายความไทยยอมรับ

ทนายความยอมรับไทยของเราสามารถให้ความช่วยเหลือกับทุกขั้นตอนของการยอมรับกระบวนการในขั้นต้น

รวมถึงการประยุกต์ใช้สำหรับการยอมรับเช่นเดียวกับการอำนวยความสะดวกในการออกวีซ่าในประเทศบ้าน

เกิดของพ่อแม่บุญธรรม ' ชนินาฏและลีดส์เป็น บริษัท ที่มีพนักงานพูดได้สองภาษานักกฎหมายไทยและต่าง

ประเทศ เราได้รับการตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้แปลภาษาอังกฤษของพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของ

เด็กไทย, ข้อความตามกฎหมายหลักในการนำมาใช้ในประเทศไทยสามารถใช้ได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่เลือก

 

ตั้งครรภ์แทนและผสมเทียม

       เกิดการตั้งครรภ์แทนให้วิธีทางเลือกสำหรับเด็กที่มีทั้งคู่อาจจะเลือกตัวแทนที่จะให้กำเนิดลูกของพวกเขา

ด้วยเหตุผลหลายประการ แม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านของการตั้งครรภ์

ผสมเทียมและตัวแทนเกิดการพัฒนาของกฎหมายในพื้นที่เหล่านี้มี lagged โชคร้ายที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติ

ของการตั้งครรภ์แทนสามารถก่อให้เกิดความซับซ้อนในประเด็นทางกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวแทนแม่

ที่อยู่ในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากที่พ่อแม่ตั้งใจถือสัญชาติ

การตั้งครรภ์แทนในประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายหรือการตัดสินใจกรณีการเผยแพร่โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของการตั้ง

ครรภ์แทน มีหลายหน่วยงานและคลินิกสุขภาพที่ตรงไปตรงมามีส่วนร่วมในการตั้งตัวแทนคุณแม่และผู้บริจาค

ไข่เป็น อย่างไรก็ตามการฝังผสมเทียมบริจาคไข่และการตั้งครรภ์แทนเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหม่ของยาและ

ประเทศไทยของแพทยสภาได้นำวิธีการระมัดระวังและอนุรักษ์นิยม วิธีการเหล่านี้ยังคงอยู่ในทางกฎหมายและ

การแพทย์ "พื้นที่สีเทา"

กระบวนการการตั้งครรภ์แทนในประเทศไทย

โดยทั่วไปแล้วลูกค้าส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาต่อไปนี้:) วิธีการป้องกันความสัมพันธ์กับเด็กของพวก

เขาในกรณีที่ตัวแทนแม่เลือกที่จะแปรพักตร์ในข้อตกลงและเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายที่จะเด็กและ; ข) วิธีการ

ขอรับสิทธิตามกฎหมายกับผู้ปกครองของทารกแรกเกิดและ; ค) วิธีการขอรับวีซ่าและความเป็นพลเมืองสำหรับ

เด็กถ้าพ่อแม่มาจากประเทศที่แตกต่างกันกว่าของตัวแทน

การตั้งครรภ์แทนทนายความประเทศไทย

ประเด็นทางกฎหมายและการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์แทนใด ๆ ผสมเทียมและกรณีที่บริจาคไข่จะต้องพิจารณา

เป็นรายบุคคล มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกรณีนี้รวมถึงสัญชาติของพ่อแม่ที่มีรูปแบบของการตั้งครรภ์แทนหรือ

บริจาคไข่และนำมาใช้ในโรงพยาบาล (s) ที่เกี่ยวข้องกับการ ชนินาฏและลีดส์มีประสบการณ์ที่กว้างขวางใน

พื้นที่ของผสมเทียมบริจาคไข่และกฎหมายการตั้งครรภ์แทนในประเทศไทย

 

สิทธิความเป็นบิดา มารดา

       ในประเทศไทยสิทธิความเป็นพ่อที่จัดตั้งขึ้นทั้งโดยการแต่งงานกับแม่ผ่านการกระทำของศาลหรือการลง

ทะเบียนของรัฐบาล ในเรื่องนี้เป็นคนที่อาจจะเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดและได้สร้างความสัมพันธ์กับลูกของเขา แต่ไม่

ได้พบกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่จำเป็นอาจขาดสิทธิตามกฎหมายเพื่อลูกของเขา

พ่อกฎหมายในประเทศไทย

สิทธิและความรับผิดชอบของพ่อที่มีการระบุไว้ในหนังสือ V: ครอบครัว, เรื่องที่สอง: ผู้ปกครองและเด็กของ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทยเด็กที่เกิดกับพ่อแม่ที่มีการแต่งงานถือว่าเป็นบุตรชอบด้วย

กฎหมายของสามี เด็กที่เกิดนอกสมรสเป็นโดยทั่วไปถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดา ดังนั้นสิทธิตาม

กฎหมายของมารดาผู้ให้กำเนิดเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่สิทธิของพ่อไม่ได้ความเข้าใจผิดกันก็คือชื่อของพ่อใน

สูติบัตรกำหนดสิทธิของบิดา แต่เรียกร้องนี้ไม่ถูกต้อง สนับสนุนเด็กสามารถอ้างสิทธิระหว่างสามีและภรรยาหรือ

ผู้ปกครองและเด็กที่จะได้รับการพิจารณาโดยศาล

สิทธิของพ่อต่างประเทศในประเทศไทย

กฎหมายให้บรรพบุรุษต่างประเทศเป็นพื้นเดียวกันตามที่ใช้กับสิทธิความเป็นพ่อของพ่อของไทย เพื่อที่จะได้รับ

สิทธิ์ให้เด็กคนหนึ่งของพ่อต้องอย่างใดอย่างหนึ่งจะแต่งงานกับแม่หรือแฟ้มเพื่อสิทธิพ่อไปตามกระบวนการทาง

กฎหมาย ประเด็นหนึ่งที่สำคัญในเรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่ของต่างประเทศที่มีคู่สมรสไทยมีการสร้างสิทธิความเป็น

พลเมืองของเด็กในประเทศบ้านเกิดของคู่สมรสต่างชาติ การสร้างความเป็นพลเมืองโดยปกติคือการรวมกันของ

กฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย: แต่ละประเทศจะมีข้อกำหนดทางกฎหมายของตัวเอง

พิสูจน์ความเป็นบิดาในประเทศไทย

การสร้างความเป็นพ่อนอกสมรสเกี่ยวข้องกับศาลที่เฉพาะเจาะจงและขั้นตอนการลงทะเบียนในประเทศไทย

สำหรับการสร้างสิทธิของพ่อต่างประเทศสถานทูตแต่ละคนจะมีวิธีการของตัวเอง หลักฐานที่จำเป็นรวมถึงการ

ยื่นเอกสารทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจง; การทดสอบ DNA และคำสั่งศาลไทยยังจะต้องบ่อย

 

ประเทศไทยปกครอง  

        ศาลไทยมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ปกครองตามกฎหมายของบุคคลที่อาจจะไม่สามารถที่จะทำให้การตัดสิน

ใจที่ รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการของตัวเอง (วอร์ด) มันอาจจะได้รับการพิจารณาว่าบุคคลที่เป็นจิตใจหรือไร้

ความสามารถทางร่างกายและไม่สามารถดูแลตัวเองหรือตัวเอง ผู้ปกครองได้รับการแต่งตั้งยังสำหรับผู้เยาว์ใน

กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถที่จะใช้อำนาจปกครอง

ในบทบาทของพวกเขาเป็นผู้ปกครองบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยศาลอาจจะได้รับการแต่งตั้งที่จะเข้าสู่การ

ตัดสินใจทางกฎหมายทั้งหมดสำหรับวอร์ด ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจทางการแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย,

การจัดการทรัพย์สินของวอร์ดเพื่อให้มั่นใจว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะได้รับเงินในนามของผู้ป่วยและการกำหนด

ที่ชีวิตของผู้ป่วยผู้ปกครองยังสามารถจัดการความสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่มีบุคคลอื่นและผู้ที่เขาหรือเธอมีการติดต่อ

กับเช่นเดียวกับวอร์ดของการเงินส่วนบุคคล

ในการยื่นสำหรับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยของแต่ละบุคคลโดยทั่วไปจะต้องเป็นสมาชิกในครอบครัว

ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่จะเริ่มต้นกรณีที่ผู้ปกครองมีจริงสองขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการครั้งแรกรวมถึงการให้

หลักฐานเพียงพอที่หอผู้ป่วยที่มีการไร้ความสามารถและไม่สามารถเพียงพอดูแลเขาหรือตัวเองขั้นตอนที่สอง

เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งที่เกิดขึ้นจริงของผู้ปกครองจากศาล

ศาลอาจอนุญาตให้ผู้ปกครองในความสามารถ จำกัด นี้จะเรียกว่าเป็นผู้ปกครอง จำกัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยที่จะ

เก็บบางส่วนของสิทธิตามกฎหมายของเขาหรือเธอในขณะที่ผู้ปกครองมีอำนาจค่อนข้าง จำกัด ในสถานการณ์

เช่นนี้ผู้ป่วยมักจะยังคงสามารถที่จะทำให้บางส่วนของการตัดสินใจของเขาหรือเธอเองเช่นการจัดการด้านการ

เงิน แต่บางทีอาจจะไม่สามารถเพียงพอดูแลทุกแง่มุมของเขาหรือเธอเช่นเดียวกับการเป็นการตัดสินใจทางการ

แพทย์อื่น

ผู้ปกครองที่ศาลได้รับการแต่งตั้งอย่างสม่ำเสมอจะต้องให้รายงานไปยังศาลและสถานะของผู้ปกครองของเขา

หรือเธออาจถูกเพิกถอนโดยศาลถ้าเขาหรือเธอไม่ดูแลที่เหมาะสมของผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทย

ทนายความครอบครัวของเรามีทศวรรษของประสบการณ์ในกฎหมายครอบครัวและ Guardianships เราให้

ความช่วยเหลือในการมีผู้ปกครองได้รับการแต่งตั้งในศาลไทยเช่นเดียวกับการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิทธิของผู้

ปกครองต่างประเทศในศาลไทย