Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
CaseTh.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

คดีมรดก

 

       ทางสำนักงานเราสามารถจัดหาทนายความคดีประเภทต่าง ๆ ให้แก่ท่านได้แก่ทนายความในคดีที่มีข้อ

พิพาทตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดกในสาขาคดีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ทนายความคดีจัดการมรดก

2. ทนายความคดีจัดทำพินัยกรรม

3. ทนายความคดีผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วน

4. ทนายความคดีร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

5. ทนายความคดีร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดก