Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
PropertyTH.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

วิธีการที่ บริษัท ไทยสามารถซื้อที่ดิน?ประเภทของ บริษัท สามารถซื้อที่ดินในประเทศไทย?

โดยทั่วไปเพียง แต่ บริษัท ส่วนใหญ่ของไทยจะได้รับสิทธิในการซื้อที่ดินในประเทศไทย บริษัท ส่วนใหญ่ในต่างประเทศที่จดทะเบียนในประเทศไทยอาจในบางกรณีจะได้รับสิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ของเวลาจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

บริษัท ของคนไทยส่วนใหญ่รับผิด จำกัด ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติได้อย่างไรที่จะซื้อทรัพย์สิน?

สถานที่ให้บริการซื้อกับ บริษัท ที่ส่วนใหญ่ไทยเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับนักลงทุนต่างชาติ กว่า 50% ของสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ไทยส่วนใหญ่ต้องเป็นของผู้ถือหุ้นไทย ข้อบังคับของ บริษัท และโครงสร้างหุ้นบุริมสิทธิอาจให้ความคุ้มครองผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่เสนอเพื่อข้อบังคับกิจกรรมทางธุรกิจของชาวต่างชาติ แต่ได้ทำให้การใช้งานของ บริษัท ส่วนใหญ่ของไทยที่น่าสนใจน้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมาข้อบัญญัติการเปลี่ยนแปลงที่เสนออาจจะพบได้ในฟอรั่มกฎหมายไทย

มีชาวอเมริกันสามารถที่จะซื้อที่ดินกับ บริษัท สนธิสัญญาไมตรี?

ที่แม้ว่าสนธิสัญญาไมตรีกำบังอเมริกันสิทธิในการเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของหุ้นใน บริษัท ไทยและดำเนินการที่หลากหลายของกิจกรรมทางธุรกิจในสนธิสัญญาไมตรีไม่อนุญาตให้ บริษัท ต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของที่ดิน

สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการขึ้นรูปของ บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นเจ้าของที่ดินได้หรือไม่?

ประโยชน์หลักคือว่ามันช่วยให้ชาวต่างชาติที่จะได้รับความสนใจเป็นเจ้าของในที่ดินในประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจากสัญญาเช่าที่ดินเป็นเจ้าของเป็นอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่ บริษัท ยังคงอยู่ในการดำรงอยู่และไม่ได้ขายหรือโอนที่ดิน การขึ้นรูปของ บริษัท อาจทำให้ความรู้สึกสำหรับคนที่กำลังมองหาที่จะถือที่ดินสำหรับในระยะยาวหรือวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อให้ทายาทในอนาคตของพวกเขาหรือสำหรับผู้ที่ใคร่ครวญการทำธุรกิจในประเทศไทย ยังมีความเป็นเจ้าของมันเป็นไปได้ที่จะจดจำนองที่ดินและ / หรือการแบ่งที่ดินสำหรับการขาย เหล่านี้ไม่ได้มีการประชุมตามปกติสิทธิโดยสัญญาเช่าที่ดิน ในที่สุดอาจจะมีผลประโยชน์ทางภาษี

มีข้อเสียใด ๆ

ชาวต่างชาติหลายคนคิดว่าการจ้างงานหรือการใช้ของผู้ถือหุ้นไทยจะทำหน้าที่เป็นการเสนอชื่อของพวกเขาเมื่อใช้ บริษัท ของคนไทยที่จะซื้อที่ดินการใช้งานของผู้ถือหุ้นได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ผิดกฎหมายและได้มาอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นโดยกรมที่ดินประเทศไทยและหน่วยงานราชการอื่น ๆ2006 ระเบียบต้องมีเจ้าหน้าที่กรมที่ดินในการตรวจสอบการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นไทยเมื่อ บริษัท ประกอบด้วยกว่า 40% ของผู้ถือหุ้นต่างชาติซื้อที่ดิน

ในอดีตที่ผ่านมากลไกเช่นการลงทะเบียนเรียนของคู่ของจำนวนหุ้นที่ได้รับการใช้ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในต่างประเทศ หากการเสนอแก้ไขกฎหมายควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจของชาวต่างชาติมีผลบังคับใช้บางส่วนของกลไกเหล่านี้ไม่อาจเป็นไปได้ ดูฟอรั่มกฎหมายประเทศไทยข้อบัญญัติการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ

ปัญหาที่จะต้องพิจารณาก่อนการลงทะเบียน บริษัท ของคนไทยที่จะซื้อที่ดินหรือซื้ออีกคือการรักษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของ บริษัท กฎหมายไทยต้องมีงบดุลที่จะยื่นเป็นประจำทุกปีและที่อยู่ของ บริษัท จะต้องได้รับการรักษา เทคนิค บริษัท ไม่ได้ใช้งาน (บริษัท ไม่ได้รับรายได้) อาจมีการยกเลิกรายชื่อ