Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
Service.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

บริการงานทนายความ

ดำเนินการฟ้องและดำเนินคดีกับลูกหนี้ในศาลชั้นต้น จนถึงการส่งคำบังคับ

(จะดำเนินการฟ้องต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุมัติฟ้องจากท่าน)

บริการติดตามทวงถามหนี้

ยึดหลัก การประนีประนอม เพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพระหว่างท่านกับลูกหนี้

(เว้นแต่ได้รับแจ้งจากบริษัทเป็นหนังสือให้ดำเนินการด้วยวิธีกดดันมากกว่าปกติ)

บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

  1. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข
  2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. จดทะเบียนเลิกกิจการ เสร็จชำระบัญชี
  4. จดทะเบียนการค้าและพาณิชย์  ร้านค้า คณะบุคคล มูลนิธิ
  5. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ
 
 
 

บริการงานทนายความ

คดีความผิดต่อชีวิต,คดีฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา,คดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา,คดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย,คดีความต่อร่างกาย,คดีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา,คดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายหรือจิตใจ,คดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส,คดีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ,คดีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัส,คดีความผิดต่อทรัพย์สิน,คดีความผิดฐานลักทรัพย์,คดีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์,คดีความผิดฐานชิงทรัพย์,คดีความผิดฐานปล้นทรัพย์,คดีความผิดฐานกรรโชกทรัพย์,คดีความผิดฐานฉ้อโกง

อ่านต่อ

งานติดตามทวงหนี้ บังคับคดี

งานฟ้องคดี ดำเนินการฟ้องและดำเนินคดีกับลูกหนี้ในศาลชั้นต้น จนถึงการส่งคำบังคับ (จะดำเนินการฟ้องต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุมัติฟ้องจากท่าน)งานสืบทรัพย์ การดำเนินการคัดทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองบริษัทตามภูมิลำเนาของลูกหนี้จัดทำแผนที่การเดินทางไปบ้านลูกหนี้ และถ่ายรูปประกอบ (กรณีมีหนังสือแจ้งจากท่านให้ไปเจรจายังที่อยู่ลูกหนี้,สืบหาสถานที่ทำงานหรือสถานที่ประกอบกิจการของลูกหนี้,สืบหาการครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้ งานบังคับคดี การดำเนินการยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ของจำเลยเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา,งานติดตามทวงถามและรายงานเพื่อการตัดหนี้สูญ การดำเนินการ ,ตรวจสอบสืบหาภูมิลำเนาของลูกหนี้,ติดต่อกับลูกหนี้ทางโทรศัพท์, ออกหนังสือบอกกล่าวให้ลูกหนี้ชำระหนี้,จัดทำรายงานเพื่อการตัดหนี้สูญ,งานแจ้งความร้องทุกข์ ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. เช็คและคดีอาญา การดำเนินการ รับมอบอำนาจ เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 

อ่านต่อ

บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่, กรรมการ,วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น,เพิ่มทุน ลดทุนควบก็เปลี่ยนห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีขึ้นทะเบียนประกันสังคมจดทะเบียนเลิกกิจการเสร็จชำระบัญชีจดทะเบียนการค้าและพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคลมูลนิธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

อ่านต่อ

 

จดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนนิติบุคคลการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่คือเมื่อจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแล้ว จะมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลลักษณะของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาเป็นการไปจดทะเบียนเพื่อแจ้งให้ได้รับรู้กันโดยทั่วไปว่าคุณได้เริ่มต้นประกอบกิจการอย่างถูกต้องและเปิดเผย มีหลักเแหล่งและสถานที่ตั้งของกิจการชัดเจน มีชื่อปรากฏอยู่ในระบบการค้าของประเทศโดยถูกต้องเรื่องภาระตามกฏหมาย การทำนิติกรรมสัญญา การชำระเงินภาษีเงินได้ ยังคงเป็นไปในนามของตัวคุณซี่งเป็นเจ้าของกิจการการไปจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแบบนี้เราเรียกว่า จดทะเบียนพาณิชย์ หรือที่คุ้นเคยกันว่าทะเบียนการค้าขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ก็ไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาเพียงไม่เกินชั่วโมงกับค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท คุณที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถไปยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดที่ตั้งกิจการ


ลักษณะของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

เมื่อจัดตั้งกิจการแล้วในทางกฏหมายถือว่าตัวธุรกิจนั้นๆ แยกออกโดยเด็ดขาดกับความเป็นบุคคลธรรมดาของเจ้าของกิจการ การกระทำใดๆ เป็นไปในนามกิจการทั้งหมด เหมือนว่ากิจการนี้เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เกิดขึ้นมาตามกฏหมายประเภทของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่เป็นนิติบุคคล โดยส่วนใหญ่มี 2 ประเภท คือ บรษัทจำกัดกับห้างส่วนจำกัดสถานที่ที่จะไปยื่นขอจดทะเบียนจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ้าเป็นในเขตกรุงเทพมหานครก็ไปยื่นจดทะเบียนธุรกิจซึ่งมีอยู่ 7 สำหนักงาน หรือที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าถนนนนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี ส่วนในต่างจังหวัดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมมพัฒนาธุรกิจการค้า

More