Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
Service.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

บริการงานทนายความ

ทางสำนักงานเราสามารถจัดหาทนายความในคดีประเภทต่างๆ ให้แก่ท่าน ได้แก่ทนายความในคดีที่มีข้อพิพาทตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในสาขาคดีต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ทนายคดีกู้ยืมเงิน, ทนายคดีเงินกู้

2. ทนายคดีผิดสัญญา

3. ทนายคดีซื้อขาย

4. ทนายคดีเช่าทรัพย์, คดีเช่าซื้อ

5. ทนายดคดีค้ำประกัน

6. ทนายคดีจำนอง, ทนายคดีจำนำ

7. ทนายคดีประกันภัย

8.ทนายคดีเช็ค,ทนายคดีตั๋วแลกเงิน,ทนายคดีตั๋วสัญญาใช้เงิน

9. ทนายคดีทรัพย์สิน

10. ทนายคดีบัตรเครดิต

11. ทนายคดีที่ดิน ทนายคดีกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทนายคดีครอบครองปรปักษ์ บุกรุก เรียกที่ดินคืน

12. ทนาย คดีเพิกถอนการให้ เพิกถอนนิติกรรม

 

ทนายอาญา ทนายคดีอาญา

1. ทนายคดีความผิดต่อชีวิต

2. ทนายคดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

3. ทนายคดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา

4. ทนายคดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

5. ทนายคดีความผิดต่อร่างกาย

6. ทนายคดีฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา

7. ทนายคดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

8. ทนายคดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส

9. ทนายคดีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ

10. ทนายคดีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัส

11. ทนายคดีความผิดต่อทรัพย์สิน

12. ทนายคดีความผิดฐานลักทรัพย์

13. ทนายคดีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์

14. ทนายคดีความผิดฐานชิงทรัพย์

15. ทนายคดีความผิดฐานปล้นทรัพย์

16. ทนายคดีความผิดฐานกรรโชกทรัพย์

17. ทนายคดีความผิดฐานฉ้อโกง