Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
Service.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

การสืบสวน

 

       การสืบสวนและพิสูจน์ข้อเท็จจริง คดีในประเทศและต่างประเทศ : การพยายามทำตัวเป็นนักสืบทำให้เสีย

เวลาและเงินทองใช่หรือไม่ สำหรับเรื่องสืบที่สำคัญๆ ขอให้มอบความไว้วางใจให้สำนักงานกฎหมายไทย ซึ่งมี

ความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ และเครื่องมือในการดำเนินงานให้สำเร็จได้

       ทีมนักสืบของเราประกอบ ด้วยเจ้าหน้าตำรวจไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการสืบสวน ซึ่งทำงานร่วมกับ

ทนายความรับอนุญาตในประเทศไทย เราไม่เพียงแต่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้และเครื่องมือในการสืบหาเพื่อ

ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านต้องการ เท่านั้น แต่เรายังเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการช่วย

เหลือท่านเพื่อ ติดตามการสอบสวนในห้องพิจารณาที่มีหมายจับหรือคดีแพ่ง (ประเทศไทยหรือต่างประเทศ)

1) เหตุใดจึงต้องจ้างสำนักงานกฎหมายของเราเพื่อดำเนินงานในการสืบสวนคดีของท่าน

ประสบการณ์ : ด้วยการควบคุมดูแลโดยทนายความผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการต่อสู้ใน ห้องพิจารณา

คดีมานับสิบปี นักสืบของเราจึงไม่เพียงแต่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เท่านั้นแต่ทนาย ความของเรายัง

สามารถรวบรวมและจัดเตรียมหลักฐานนั้น ๆ เพื่อที่ให้เป็นที่ยอมรับในทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น และสามารถนำ

มาใช้ในศาลตามกฎหมายไทยหรือที่อื่น ๆ ได้

การผูกพัน : ในประเทศไทย นักสืบของเราจะประสานงานกับสำนักงานตำรวจในประเทศไทยและหน่วยงาน

สืบสวนอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือเราในการสร้างเครือข่ายการติดต่อในวงกว้างทั่วประเทศไทย นักสืบระดับมืออาชีพ

และทนายความของเราได้ดำเนินคดีต่าง ๆ นับพันคดีร่วมกับสำนักงานตำรวจในประเทศไทย และได้สร้างความ

สัมพันธ์ในการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ในแผนกต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐจำนวนหลายแห่งด้วยกัน

ความน่าเชื่อถือ : สำนักงานกฎหมายของเราเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนในประเทศไทย มีที่อยู่สำนักงาน

ประเทศไทย มีบัญชีธนาคารและหมายเลขโทรศัพท์อยู่จริง ทนายความของเราล้วนแต่มีใบอนุญาตทนายความ

ทั้งสิ้น และนักกฎหมายอาวุโสของเรามีความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ท่านสามารถวางใจได้ว่าเราจะ

ดำเนินงานสืบสวนของท่านให้สำเร็จและติดตามเกี่ยว กับหมายจับหรือคดีแพ่ง

2) ท่านดำเนินงานสืบสวนอย่างไรบ้าง?

ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี นักสืบมืออาชีพของเราจะใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การสืบสวนรุ่นใหม่ล่าสุดในการ เฝ้า

ระวัง เราสามารถเฝ้าสังเกตการณ์และติดตามตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความลับ สำหรับกรณีที่

เกี่ยวกับการค้นหาและเอาคืนซึ่งเอกสารนั้น เราจะใช้วิธีการที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

3) เหตุใดสำนักงานกฎหมายในประเทศไทยจึงดำเนินงานสืบสวน

ในประเทศไทย ซึ่งต่างจากเขตอำนาจศาลในทวีปตะวันตกหลายๆ แห่ง อาจมีการยื่นฟ้องคดีอาญาโดยตัว

บุคคลเป็นการเฉพาะตัว (นอกจากจะให้อัยการยื่นฟ้องแทนผู้เสียหาย) ในช่วงเวลาหลายปีเราได้ฟ้องร้องและ

จับกุมผู้กระทำความผิดเป็นจำนวนมาก และมีความเชี่ยวชาญในการติดตามบุคคลเหล่านี้มากขึ้น ประการที่สอง

เหตุผลที่สำนักงานกฎหมายจะมีบริการด้านงานสืบสวนจึงเพื่อหาหลัก ฐาน เนื่องจากคดีที่ขึ้นศาลและชนะคดี

นั้นขึ้นอยู่กับหลักฐานที่น่าเชื่อถือและ เป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นทั้งบุคคลเฉพาะราย

และครอบครัวเป็นจำนวนมากที่ต้องการติดต่อเราเพื่อ ขอวามช่วยเหลือในการตามหาญาติที่หายตัวไปและเรา

ได้ติดตามค้นหาผู้ที่สูญหาย, หลบซ่อนตัว ในหลายๆ กรณี

4) ท่านทำการสืบสวนและเฝ้าสังเกตการณ์เรื่องที่เกี่ยวกับคู่สมรสและบุคคลที่มีความเกี่ยวพันธ์ในครอบครัวหรือ

ไม่

ใช่ เราติดตามและเขียนรายการเกี่ยวกับคู่สมรสที่ไม่ซื่อสัตย์ ประเทศไทยนั้น ไม่มีอำนาจตัดสินคดีหย่ากรณีที่

ไม่มีความผิดและหลักฐานความไม่ซื้อสัตย์ของคู่สมรสบางครั้งมีความจำเป็นในการยื่นขอหย่า ในชั้นศาล เรา

สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการสังเกตการณ์ด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ และด้วยความเป็นมืออาชีพ

5) ท่านรับดำเนินการสืบสวนประเภทใดบ้าง

การทุจริตและการยักยอก การประกันภัย, การสืบสวนในการเฝ้าสังเกตการณ์ในครอบครัว, คนหาย, การ

ติดตามผู้ลี้ภัยและการล่าเงินรางวัล, การค้นหาทรัพย์สิน, การสืบค้นประวัติทางราชการ, การสืบสวนความเป็น

มาของบริษัท, การตรวจเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และการตรวจการจ้างงาน เป็นการสืบสวนบางประเภทที่เรา

ดำเนินงานเป็นประจำ

 

 ***** บริษัท รัชดา ลอว์ จำกัด บริการด้านกฎหมายครบวงจร บริการด้านกฎหมาย ด้วยหัวใจนักกฎหมายมือ

อาชีพ” สืบสวนโทรหาเราที่เบอร์   02-5121-941, 02-512-1942เวลา 8.30-18.00 นาฬิกา วันจันทร์-เสาร์ 

นอกเวลาดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ 081-3737-440   

ทาง e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ทาง facebook : www.facebook.com/Ratchadalawfirm  *****