Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
Service.jpg

Call us Today

 • ปรึกษาปัญหาฟรี
 • ค่าจ้างเป็นธรรม
 • โทรหาเราวันนี้
 • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
 • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

บริการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration)

 

ประโยชน์จากการใช้บริการ

       ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว กระชับฉับไว ถูกต้องตามระเบียบของทา

ราชการ

 

รายละเอียดการให้บริการ

 1. จดเครื่องหมายการค้า
 2. จดทะเบียนจัดตั้ง, เปลี่ยนแปลง, และเลิก ทั้งในรูปแบบบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ร้าน
 3. จดทะเบียนจัดตั้ง, เปลี่ยนแปลง, และเลิก ทะเบียนมูลค่าเพิ่ม
 4. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
 5. จดทะเบียนขอใบอนุญาตท่องเที่ยว
 6. จดทะเบียนใบอนุญาตโรงงาน
 7. จดทะเบียนใบอนุญาตส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 8. จดทะเบียน, ขอใหม่, ต่ออายุ, เปลี่ยนแปลงใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวและวีซ่า (Work permit and Visa)
 9. จดทะเบียนอาหารและยา