Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
about.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

การดำเนินคดีและการระงับข้อพิพาท
1. ธนาคารล้มละลายหลักทรัพย์เก็บหนี้

ครั้งที่สอง คดีทางแพ่งและอาญารวมทั้งการค้าระหว่างประเทศ

2. แรงงานและการจ้างงาน, งานก่อสร้าง, การขนส่ง

3. ทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

4. อสังหาริมทรัพย์, ทุ่มตลาดและการแข่งขันการค้า (Antitrust) สืบสวนสินทรัพย์ดำเนินการตัดสิน

มากกว่า

อสังหาริมทรัพย์

1. ให้คำปรึกษาแก่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในทุกประเภทของที่อยู่อาศัยโครงการเชิงพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม

ครั้งที่สอง เตรียมความพร้อมของทุกประเภทของเอกสารที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อกิจการและการ

โอนทรัพย์สินการใช้ที่ดินและสิทธิการเช่า

2.ให้คำปรึกษาแก่ทั้งเจ้าของบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญาเช่า

3.การสร้างและให้คำปรึกษา บริษัท นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

4.ให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการทรัพย์สิน

ทรัพย์สินทางปัญญา

       สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตรและการออกแบบ: จดสิทธิบัตรและการค้นหาการออกแบบ, การลงทะเบียนและการ

ฟ้องร้องของสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรและการออกแบบในประเทศไทย, การบันทึกการเปลี่ยนแปลง, การชำระเงิน

งวดตรงข้าม, การยกเลิกนาฬิกาบริการ, การลงทะเบียนของข้อตกลงใบอนุญาตใช้สิทธิบัตร 

ครั้งที่สอง เครื่องหมายการค้า: มาร์คค้นหา, การลงทะเบียนและการฟ้องร้องของเครื่องหมายในประเทศไทย

Recordable ของการเปลี่ยนแปลง Oppositions ยกเลิกการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมาย

บริการข้อตกลงใบอนุญาต, นาฬิกาบริการศุลกากร Recordal

       การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา: การค้นหาสำหรับการละเมิด, Registrability และการวิเคราะห์

ตั้งแต่วันที่ค้นหาประดิษฐ์, การตรวจสอบเพื่อระบุและปกป้องทรัพย์สินไอพีรวมทั้งความลับทางการค้า, แนะนำที่

ควรหลีกเลี่ยงข้อพิพาทเมื่อยกเลิกค้า / ผู้จัดจำหน่าย, ได้รับการยินยอมและการกำหนดสำหรับ IP ที่สร้างขึ้น

โดยพนักงาน / ผู้รับเหมา (Work สำหรับ เช่า) คดี (อาญาและทางแพ่ง) และการตัดสิน: การละเมิดความถูกต้อง

และ / หรือข้อพิพาททางการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทรัพย์สินทางปัญญา อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทรัพย์สิน

ทางปัญญาและสัญญา: สัญญาแฟรนไชส์, ข้อตกลงใบอนุญาตสัญญาจำหน่ายเทคโนโลยีสัญญาโอนข้อตกลง

การรักษาความลับ, สัญญาร่วมทุนสัญญาการจ้างงาน, สัญญาซื้อขายสินทรัพย์ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์

ทรัพย์สินทางปัญญาและความขยันเนื่องจาก  ลิขสิทธิ์: การดำรงชีวิต, ยื่นบันทึกการลงทะเบียนต่างประเทศและ

การยื่น, การบังคับใช้กฎหมาย
การอพยพ

ฐานวีซ่าระยะยาวในการแต่งงานกับชาวต่างชาติไทยหรือเกษียณอายุ

ครั้งที่สอง วีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ

Litagation และการระงับข้อพิพาท

1. ธนาคารล้มละลายหลักทรัพย์เก็บหนี้
ครั้งที่สอง คดีทางแพ่งและอาญารวมทั้งการค้าระหว่างประเทศ

2. แรงงานและการจ้างงาน, งานก่อสร้าง, การขนส่ง

3. ทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

4.อสังหาริมทรัพย์, ทุ่มตลาดและการแข่งขันการค้า (Antitrust) สืบสวนสินทรัพย์ดำเนินการตัดสิน
มากกว่า
 
แจ้งฝ่ายบริการหนี้

บริการของเรา

1.ตรวจสอบและตรวจสอบเอกสารลูกหนี้

2.แจ้งทางจดหมายถึงลูกหนี้

3.ลูกหนี้ติดต่อหนี้การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์หรืออีเมล

4.พบขึ้นในสถานที่ที่ลูกหนี้

5.การตัดสินใจของเราที่จะไล่ตามการดำเนินคดีจะขึ้นอยู่กับการให้บริการลูกค้าที่มีค่าที่ดีที่สุดและการบริการที่

มีประสิทธิภาพมากที่สุด

6.รายงานและการปรับปรุงหนี้ 

บริการจดทะเบียนตามกฎหมาย

1.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด PLC ร่วมกันภายใต้การ

2.การลงทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อ, ที่อยู่, จุดมุ่งหมาย, ผู้ถือหุ้นการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อ

กิจการ

3.ลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเลขทะเบียนลงทะเบียนประกันสังคม

4.การเลิก บริษัท

5.ทะเบียนการค้า

6.องค์การอาหารและยาที่ลงทะเบียน

7.เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ที่ลงทะเบียน

และบริการอื่น ๆ

1.จัดฝึกอบรมและสัมมนากฎหมายเช่นกฎหมายธุรกิจกฎหมายแรงงานกฎหมายภาษีกฎหมายการค้าระหว่าง

ประเทศ, องค์การอาหารและยากฎหมาย ฯลฯ

2.กฎหมายประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน

3.การจัดการอสังหาริมทรัพย์

4.การตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์

5.ร่วมกันเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของการการจัดการที่ดินโฉนด