Attorney of Civil case Criminal law case Family Law case Heritage case Criminal Law case Administrative case Taxes Law case

เริ่มต้นกับเราวันนี้

การซื้อที่ดินและทรัพย์สินในประเทศไทย

การซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจสำหรับเหตุผลการลงทุนหรือธุรกิจเช่นเดียวกับที่อยู่อาศัยหรือการเกษียณอายุ กรุงเทพฯ บริษัท กฎหมายของเรามีความเชี่ยวชาญในกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ไทยและมีทศวรรษของประสบการณ์การปกป้องสิทธิของลูกค้าในการซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและให้คำปรึกษาชาวต่างชาติเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินไทย

ชาวต่างชาติจำนวนมากที่ประสงค์จะซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมักจะสับสนโดยข้อมูลที่ขัดแย้งและการเรียกร้องทำให้เข้าใจผิดและไม่รอบคอบบนอินเทอร์เน็ต มีประเด็นทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงภายใต้กฎหมายของแผ่นดินไทยที่ควบคุมความสามารถของชาวต่างชาติที่จะซื้อหรือได้รับสิทธิในการอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยและทรัพย์สิน นี่เป็นบทสรุปของบางส่วนของหลักการพื้นฐาน:

ประเทศไทยกฎหมายที่ดินโดยทั่วไปห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติจากการเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทย แต่มีข้อยกเว้นบางประการตามกฎหมายในการนี้ นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่น ๆ ที่มีอยู่สำหรับการซื้อสิทธิที่ถูกต้องและถูกกฎหมายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่ไม่ได้เป็นจำนวนเงินเป็นเจ้าของทันที

2.1 สัญญาเช่าที่ดิน: ถึงแม้ว่าประเทศไทยกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ จำกัด สิทธิการเป็นเจ้าของที่ดินให้กับประชาชนที่ไม่ใช่คนไทยชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งอาจจะถือสัดส่วน 100% ในการเช่าที่ดินในประเทศไทยชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสัญญาเช่าที่ดินหรือบ้านจากบุคคลสัญชาติไทยที่ยังคงเป็นเจ้าของที่ดิน กฎหมายไทยอนุญาตให้เช่าระยะเวลาเช่าสูงสุด 30 ปีโดยมีความเป็นไปได้ของการต่ออายุสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปีเพิ่มเติม

2.2 บริษัท เจ้าของ: ประเทศไทย บริษัท จดทะเบียนกับคนไทยส่วนใหญ่มีความสามารถที่จะซื้อที่ดินในประเทศไทย ในอดีตที่ผ่านมาจะได้รับเรื่องธรรมดาสำหรับชาวต่างชาติที่จะได้รับความสนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในการเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน บริษัท ส่วนใหญ่ไทย อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาประเทศไทยกรมที่ดินได้กลายเป็นที่เข้มงวดในการตรวจสอบ บริษัท ที่ จำกัด สำหรับการใช้งานของ “ผู้ท้าชิง” ผู้ถือหุ้นไทยที่ไม่ได้มีความสนใจที่ถูกต้องตามกฎหมายใน บริษัท เป็นเจ้าของที่ดิน แต่มันก็ยังคงเป็นไปได้ แต่สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่คนไทยเพื่อรักษาความปลอดภัยการลงทุนของเขาในบริษัทจำกัดไทยด้วยวิธีการทางกฎหมาย

2.3 การลงทุน: ไทยกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ช่วยให้ชาวต่างชาติที่จะซื้อและเป็นเจ้าของจำนวน จำกัด ของที่ดินขึ้นอยู่กับการลงทุนจำนวน 40 ล้านบาทเป็นเวลาห้าปีติดต่อกันโดยมีเงื่อนไขว่าที่ดินที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่อยู่อาศัย

2.4 คู่สมรสชาวไทย: ภายใต้กฎหมายไทยอสังหาริมทรัพย์คู่สมรสชาวไทยชาวต่างชาติอาจจะได้รับอนุญาตให้ซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในชื่อของตัวเองของเขาหรือเธอ แต่คู่สมรสอาจถูกขอให้ลงนามในประกาศที่กรมที่ดินที่จะระบุว่าเงินที่ใช้เป็นสถานที่ให้บริการเฉพาะของคู่สมรสชาวไทย เรียกร้องใด ๆ บนที่ดินหรือทรัพย์สินโดยคู่สมรสที่ไม่ใช่คนไทยจึงจะได้รับการยกเว้นที่อาจจะมีปัญหาในกรณีการหย่าร้าง มันอาจทำให้มันยากสำหรับคู่สมรสที่ไม่ใช่คนไทยที่จะพิสูจน์ว่าที่ดินที่เป็นทรัพย์สินสมรส ในกรณีนี้ร่างสัญญาก่อนสมรสชำนาญประเทศไทยอาจช่วยลดความเสี่ยงให้กับคู่สมรสที่ไม่ใช่คนไทย

2.5 สิทธิเก็บกินที่อยู่อาศัยและพื้น: ไม่ใช่คนไทยอาจได้รับดอกเบี้ยระยะชีวิตในบางประเภทของสิทธิในทรัพย์สินในประเทศไทย ตัวอย่างหนึ่งสิทธิเก็บกินเป็นสิทธิในการใช้ (และกำไรจาก) ที่ดินและมีลักษณะคล้ายกับการเช่า แต่ไม่สามารถโอนให้กับบางส่วนแตกต่างที่สำคัญ

นี้เป็นวิธีการที่เป็นอันตรายเพราะมันเป็นเทคนิคที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายทรัพย์สินไทยทีมชาติไทยจะทำหน้าที่เป็นผู้ท้าชิงในนามของชาวต่างชาติที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นข้อตกลงอาจจะมีปัญหาและ / หรือผิดกฎหมาย มันมีเหตุผลที่จะปรึกษาทนายความอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ในประเทศไทยสำหรับตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดและดีที่สุด

โดยทั่วไปชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของอาคารและบ้านในประเทศไทยเป็นไทยกฎหมายอสังหาริมทรัพย์วางข้อ จำกัด สัญชาติไม่เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของดังกล่าวในประเทศไทย