Attorney of

  • บริษัทกฏหมายที่มีความน่าเชื่อถือใน ประเทศไทย
  • เรทราคาที่ยอมรับได้
  • ทุกปัญหา
  • ทางกฏหมาย สามารถติดต่อปรึกษาได้ ฟรี!

เริ่มต้นกับเราวันนี้

คอนโดมิเนียม

ทนายความอสังหาริมทรัพย์ของเรามีความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลการซื้อคอนโดให้เช่าพื้นที่และการจัดทำสัญญาคอนโดในประเทศไทย.

ซื้อคอนโดในประเทศไทยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติจำนวนมาก มีข้อ จำกัด น้อยสัญชาติไทยภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมกว่าความเป็นเจ้าของที่ดินและเป็นไปได้สำหรับชาวต่างชาติที่จะเป็นเจ้าของคอนโดทันที เป็นหนึ่งในไม่กี่สิทธิในทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยจริงที่จะไม่มีสัญชาติไทย, คอนโดเจ้าของเป็นทางเลือกที่เป็นที่นิยมสำหรับการลงทุนเช่นเดียวกับที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์การเกษียณอายุ

โดยทั่วไปเป็นไปตามกฎหมายไทยอสังหาริมทรัพย์และกฎระเบียบที่ควบคุมกฎหมายคอนโดมิเนียมสัญชาติไทยอาจซื้อคอนโดยูนิตในอาคารคอนโดทั่วประเทศตราบใดที่ซื้อของพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอัตราการเป็นเจ้าของต่างประเทศของหน่วยงานร่วมกันในการสร้างเพื่อ เกินกว่า 49% ของพื้นที่ทั้งหมด อาคารคอนโดบางส่วนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลอาจจะไม่อยู่ภายใต้การเดียวกัน 49% เป็นเจ้าของต่างประเทศข้อ จำกัด อัตราส่วน
อะไรคือความต้องการสำหรับชาวต่างชาติที่จะซื้อคอนโดในอาคารที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตหรือไม่
กฎหมายไทยคอนโดระบุว่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีใบอนุญาตอยู่อาศัยประเทศไทยจะต้องแสดงหลักฐานว่าเงินสำหรับการซื้อคอนโดมิเนียมถูกนำมาจากต่างประเทศ ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานของเงินทุนมาจากต่างประเทศสำหรับการซื้อคอนโดมิเนียม

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ซื้อคอนโดมิเนียมโดยการแสดงหลักฐานของการโอนเงินเข้ามาของสกุลเงินต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารของพวกเขามาจากต่างประเทศ นี่คือการแสดงโดยทั่วไปขอออกเอกสารรับรองจากธนาคารที่ได้รับในประเทศไทย.

ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของคอนโดอาจจะสืบเชื้อสายมาจากทั้งลูกหลานไทยหรือไม่มีสัญชาติไทยภายใต้สถานการณ์ปกติ อย่างไรก็ตามการปรึกษาหารือกับใบอนุญาตที่มีประสบการณ์ทนายความไทยเป็นที่แนะนำสำหรับการวางแผนอสังหาริมทรัพย์.

ตามกฎหมายไทยแลนด์, คอนโดมีเนียมอาจจะเช่าให้ชาวต่างชาติเป็นระยะเวลาถึง 30 ปีและอาจจะมีตัวเลือกในการต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อครบ สัญญาเช่านานกว่า 3 ปีจะต้องลงทะเบียนกับกรมที่ดิน.

กฎหมายไทยที่ควบคุมการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ให้การคุ้มครองผู้บริโภคโดยธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่มีเขตอำนาจตะวันตกมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทย, ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้รับอนุญาตและการประกันชื่อเรื่องไม่ได้ใช้กันทั่วไป ประเทศไทยเป็นอย่างมาก “ผู้ซื้อระวัง” เขตอำนาจ ผู้ซื้อต่างประเทศจะได้รับคำแนะนำที่จะขอคำแนะนำทางกฎหมายจากทนายความที่มีคุณสมบัติอสังหาริมทรัพย์ไทย.