Our Team

Attorney of

 • บริษัทกฏหมายที่มีความน่าเชื่อถือใน ประเทศไทย
 • เรทราคาที่ยอมรับได้
 • ทุกปัญหา
 • ทางกฏหมาย สามารถติดต่อปรึกษาได้ ฟรี!

Get Started With Us Today

ทีมงาน

Our team of English speaking Thai Lawyers

บริษัท กฎหมายรัชดาเป็นสำนักงานกฎหมาย ที่สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้นอกจากนี้ยังสามารถสื่อสาร ภาษาสเปน,สวีดิช,เปอร์เซีย,และให้บริการเต็มรูปแบบ บริษัท กฎหมายที่มีการจัดการต่างประเทศและนักกฎหมายไทย เราให้บริการทางกฎหมายที่เชื่อถือได้ในราคาไม่แพง เรามีความคุ้นเคยกับประเด็นทางกฎหมายชาวต่างชาติสามารถพบในขณะที่อยู่ ในประเทศไทยและได้รับความช่วยจากเหลือจากทนายความที่มีความสามารถ ชำนานงานทางด้านกฎหมายเฉพาะทาง.

บริษัท กฎหมายก่อตั้งขึ้นโดย Mr.Benny Moafi และกลุ่มของนักกฎหมายไทยและนักกฎหมายต่างประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานในกฎหมายไทย ทีมกฎหมายของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางอาญา, แพ่ง, กรณีโยธา, ผู้บริโภค, กฎหมายพาณิชย์, กฎหมายครอบครัวและกฎหมายภาษี เนื่องจากการจัดการที่ไม่ซ้ำกันของเราที่เราได้กลายเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ได้รับการยอมรับและผู้ให้บริการทางกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทยและคน ไทย.

นอกจากนี้เรายังให้ความช่วยเหลือกับปัญหาการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเช่นเดียวกับการจดทะเบียนบริษัท นอกจากนี้การให้บริการของเรารวมถึงการจัดเตรียมเอกสารภาษี และโครงสร้างของการเข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้เรายังทำงานเป็นนักแปลในการเจรจาและร่างสัญญาในภาษาที่แตกต่าง

เรามีทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษทนายความที่มีประสบการณ์และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ จะช่วยให้คุณไม่ว่าจะในกฎหมายแพ่งเป็นคดีอาญา, คดีหย่าร้างและกฎหมายครอบครัว, กฎหมายการลงทุนและกฎหมายการโฆษณา ทนายความของเราจะได้รับอนุญาตสำหรับกระบวนการการดำเนินคดีในศาลทุกกรณีแรกศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาแห่งประเทศไทย

สำนักงานของเราเป็น บริษัท กฎหมายใกล้เคียงกับศาลอาญาศาลแพ่งศาลอุทธรณ์สำนักงานศาลยุติธรรม, สำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงาน คปภ.ประกันภัย คณะกรรมการแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการการส่งออกของไทยที่เราจะตั้งอยู่ตรงข้ามว่าของศาลอาญารัชดาซึ่งเป็นศาลอาญาหลักในประเทศไทย

เรายินดีที่คุณเป็นส่วนหนึ่งที่จะเยี่ยมชมเราได้ที่สำนักงานของเราหรือเพียงแค่โทรหาเราสำหรับคำแนะนำด้านกฎหมาย

250x300

Mr.Benny Behnam Moafi

ผู้ก่อตั้ง

 • ปริญญาตรี สาขากฎหมายไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
prin_9

คุณธนัญญา กาญจนาภร ผู้จัดการ/ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์​

กรรมการผู้จัดการ

 • ปริญญาตรี คณะ ศิลปศาสตร์ สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ปริญญาโท คณะ บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
new-doc-2562-04-19-13.25.52_25620419132635

นายปภังกร สถิรรัตน์

ทนายความ

 • จบการศึกษา ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร(Notarial Service Attorney)
 • 1. ให้คำปรึกษางานเอกสารโนตารี เพื่อทำนิติกรรมและบังคับใช้ได้อีก ประเทศหนึ่ง
 • 2.รับรองเอกสาร โนตารี เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ และเรียนต่อต่างประเทศ
 • 3.รับแปลเอกสาร เอกสารราชการ รับรองเอกสารคำแปล รับรองเอกสารมหาชน
 • 4.รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง
 • 5.รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
นายปภังกร-สถิรรัตน์

นางสาว โมทนา สุเมธสวัสดิ์

ทนายความ

 • ปริญญาตรี จบการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชา นิติศาสตร์
 • ใบอนุญาตว่าความ ทนายความรุ่น45
 • เนติบัณฑิตไทย รุ่น70
Samatchai250x300

นายสมัชชัย มุกมุณี

ทนายความ

 • จบการศึกษา ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กำลังศึกษาต่อ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA
 • เชี่ยวชาญทางด้านคดีปกครอง
messageImage_1549249892948-1

นายเฉลิมพงศ์ ทองยืน

ทนายความ

 • จบการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์
 • E-mail : chalermphong_law@hotmail.com
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • จัดทำใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ ( work permit )
วงศนันต์-อนันต์250x300

นายวงศนันต์ อนันต์

ทนายความ

 • การศึกษา มหาวิทยาลัย รามคำแหง ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
 • ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อที่ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
 • E-mail : Wongsanan.anan@gmail.com
 • ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 2575/2561
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น คดีละเมิด มรดก และสัญญากู้ยืม
 • จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และขึ้นทะเบียนนายจ้าง
นิฐิพงษ์--เดชวารี250x300

นายนิฐิพงษ์ เดชวารี

ทนายความ

 • จบการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 69
 • E-mail : datwaree34@gmail.com
 • ทนายความ ใบอนุญาตเลขที่ 1341/2560 m
 • ผ่านการขึ้นว่าความทั้งคดี แพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีปกครอง
 • กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายครอบครัว กฎหมายปกครอง
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • จัดทำใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ ( woker permit )
กุลวัฒน์

นายกุลวัฒน์ อ่วมสวยศรี

LAWYER

 • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • จบเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิยสภา สมัยที่ 69
 • ได้รับใบอนุญาตว่าความ จากสภาทนายความ ปี 2559
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • จัดทำใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ ( woker permit )
 • กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายครอบครัว กฎหมายปกครอง
Breaw photo

นางสาวโชติกา เพชรคง

ADMINISTRATION

 • การศึกษา มหาวัทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ สาขา บัญชี
 • เชี่ยวชาญด้าน การขอวีซ่าทำงาน วีซ่าแต่งงาน วีซ่าเกษียณ และ Work permit
 • จดทะเบียนบริษัท แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • ทำบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคคลธรรมดา รายเดือนและรายปี
Chachris-kaewwiset250x300

Chachris kaewwiset

LAWYER

 • L.L.B Ramkhamhaeng University
 • Litigation
 • Contracts
 • Lawyer license
Breaw photo

นางสาวโชติกา เพชรคง

ADMINISTRATION

 • การศึกษา มหาวัทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ สาขา บัญชี
 • เชี่ยวชาญด้าน การขอวีซ่าทำงาน วีซ่าแต่งงาน วีซ่าเกษียณ และ Work permit
 • จดทะเบียนบริษัท แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • ทำบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคคลธรรมดา รายเดือนและรายปี