Attorney of

 • บริษัทกฏหมายที่มีความน่าเชื่อถือใน ประเทศไทย
 • เรทราคาที่ยอมรับได้
 • ทุกปัญหา
 • ทางกฏหมาย สามารถติดต่อปรึกษาได้ ฟรี!

เริ่มต้นกับเราวันนี้

คดีบัตรเครดิต

สาระสำคัญของบัตรเครดิต

 • 1. บัตรเครดิต หรือ บัตรสินเชื่อ คือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นบริการที่สถาบันการเงินต่างๆ ออกให้ แก่ลูกค้า เพื่อใช้จ่ายแทนเงินสด บัตรเครดิตที่รู้จักกันทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น บัตรวีซ่า , มาสเตอร์การ์ด , เจบีซี , อเมริกันเอกซ์เพรส , ดิสคับเวอร์ และไดเนอร์สคลับ
 • 2. บัตรเครดิตสามารถใช้ได้ตามจำนวนวงเงินในบัตร ที่อนุมัติหักออกด้วยค่าสินค้าและบริการที่ลูกค้านำไปใช้ จ่ายผ่านบัตรดังกล่าว รวมค่าธรมเนียม ดอกเบี้ย และหนี้สินคงค้างที่ยังไม่ได้ชำระต่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตร
 • 3. การทำงานของบัตรเครดิต ผู้ใช้สามารถนำบัตรดังกล่าวมาซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการต่างๆ ได้ตามวงเงินที่ ธนาคารอนุมัติ โดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการจะต้องเช็คยอดที่จ่ายกับทางธนาคารก่อนและจะได้รับรหัสอนุมัติจาก ธนาคาร ปัจจุบันจะมีเครื่องรูดบัตรที่ออนไลน์กับธนาคารเพื่อให้ได้รหัสอนุมัติในทันที ต่อจากนั้นผู้ขายหรือผู้ ให้บริการก็จะนำสลิปค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปให้เจ้าของบัตรเครดิตเซ็นชื่อ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของบัตรจริง หรือไม่ โดยเทียบกับลายเซ็นที่เซ็นไว้ด้านหลังของบัตรเครดิต และเก็บสำเนาไว้เพื่อส่งให้ธนาคารตรวจสอบได้ ในภายหลัง
 • 4. การใช้บัตรเครดิต จึงเป็นกรณีการทำนิติกรรมหลายฝ่าย เช่น มีฝ่ายผู้ขายหรือให้บริการ มีฝ่ายลูกค้าผู้ซื้อ หรือผู้รับปริการ และฝ่ายธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งถือว่าเป็นผู้จ่ายเงินแทนผู้ซื้อหรือผู้รับบริการไปก่อน เป็นต้น
 • 5. การนำบัตรเครดิตของผุ้อื่นไปใช้โดยพลการอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้ ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 188, 269/5 , 269/7 ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำและปรับ (คำพิพากษาศาล ฎีกาที่ 6820/2552)

หน้าที่ของทนายความคดีบัตรเครดิต

(รับดำเนินคดีให้ทั้งเป็นฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลย โดยไม่ว่าจะดำเนินการให้แก่ฝ่ายธนาคารหรือสถานบันการ เงิน , ฝ่ายลูกค้าผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ รวมทั้งฝ่ายผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ)

 • 1. เตรียมคดี โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งจากฝ่ายลูกความและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • 2. ตรวจสอบความเรียบร้อยเอกสารว่าลูกความว่ามีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
 • 3. ตรวจสอบยอดหนี้และดอกเบี้ยของลูกความจำนวนโดยรวมทั้งหมด
 • 4. ตรวจค้นข้อกฎหมาย คำพิพากษศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบอายุความสัญญาในการดำเนินคดีของลูก ความ
 • 5. ดูแลผลประโยชน์ของลูกความในผลความคืบหน้าของคดีอย่างสม่ำเสมอ
 • 6. ให้คำแนะนำปรึกษาในทางกระบวนพิจารณาของศาลและข้อกฎหมายแก่ลูกความอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อ ประกอบการตัดสินใจของลูกความ
 • 7. คอยอยู่ร่วมเจรจาให้คำปรึกษาแก่ลูกความในกรณีมีการเจรจาประนอมหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบัน การเงิน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกความ
 • หากท่านต้องการหาทนายความ ปรึกษาทนายความ ต้องการทนายความคดีบัตรเครดิต บริษัท รัชดา ลอว์ จำกัด เป็นบริษัททนายความที่ยินดีให้บริการปรึกษากฎหมาย มีทนายความมืออาชีพพร้อมบริการด้านกฎหมาย ครบวงจร “บริการด้านกฎหมาย ด้วยหัวใจนักกฎหมายมืออาชีพ” มีปัญหาเรื่องคดีบัตรเครดิตโทรหาเราได้ที่