Service of an attorney

Attorney of

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม

Get Started With Us Today

บทความทนายความจำเลยในคดีอาญา

  • หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวได้รับการจับกุมหรือคุมขังในประเทศไทย, บริษัท กฎหมายที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะฟื้นเสรีภาพและความสงบของจิตใจ
  • ประเทศไทยระบบกฎหมายอาญามีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกับระบบกฎหมายทางอาญาของ ประเทศอื่น ๆ โดยทั่วไปตำรวจไทยได้ในระดับหนึ่งของอำนาจการตัดสินใจที่จะทำให้มีการจับกุม อย่างไร ก็ตามในปีที่ผ่านมามีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้ให้ทบทวนการพิจารณาคดีการคุมขังและการ ค้นหาทำโดยตำรวจไทย
  • ประมวลกฎหมายอาญาของไทยระบุจำนวนของความผิดทางอาญาซึ่งอาจส่งผลในการจับกุมและจำคุกใน ประเทศไทย นอกเหนือจากประมวลกฎหมายอาญาของไทยมีการกระทำที่แยกต่างหากและกฎหมายซึ่งยังจัด ให้มีการลงโทษทางอาญา
  • ปกติคดีอาญาเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจากส่วนการบริหารงานของรัฐบาล ไทย หรือนักสืบเอกชน เมื่อหลักฐานพอที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อยื่นคดีอาญาประกันตัวอาจถูกร้องขอ สัญญาเป็น จำนวนเงินและเงื่อนไขที่อาจจะแตกต่างกันสำหรับชาวต่างชาติมากกว่าคนไทย
  • ประเทศไทยไม่ได้มีเส้นทางที่คณะลูกขุน ในการพิจารณาคดีความผิดทางอาญาตามปกติในประเทศไทย สามผู้พิพากษามักจะนำเสนอ คำสั่งของการคุมขังถูกมองเป็นระยะเมื่อจำเลยอยู่ในขั้นตอนการดูแลก่อนการ พิจารณาคดี
  • ชาวต่างชาติบางส่วนในประเทศไทยพบว่าตัวเองมีปัญหากับกฎหมายสำหรับความหลากหลายของความ ผิดรวมทั้งการโจรกรรมข่มขืนกระทำการฆาตกรรมหรือธุรกิจเช่นการทุจริตและการละเมิดของการกระทำใน การบริหารและกฎระเบียบต่างๆ นอกจากนี้ชาวต่างชาติจำนวนมากจะถูกจับคดียาเสพติด, overstays วีซ่าและ การทุจริต การขอวีซ่า บริษัท ของเราจะจัดการกับความผิดทางอาญามากที่สุดและเรามีประสบการณ์ ทนายความคดี, พูดภาษาอังกฤษและการต่อสู้ที่แข็งทหารผ่านศึกห้องพิจารณาคดี นอกจากนี้พนักงานของเรา รวมถึงนักกฎหมายชาวอเมริกันที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในประเด็นของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศและเรื่องของ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน