Attorney of

  • บริษัทกฏหมายที่มีความน่าเชื่อถือใน ประเทศไทย
  • เรทราคาที่ยอมรับได้
  • ทุกปัญหา
  • ทางกฏหมาย สามารถติดต่อปรึกษาได้ ฟรี!

เริ่มต้นกับเราวันนี้

กรรมสิทธิ์ที่ดินและภาษี

คำโฉนด (น.ส. 4): ประเภทของโฉนดที่ดินนี้ได้ลงทะเบียนที่กรมที่ดินในจังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่ มันถือเป็นผู้ถือเอกสารสิทธิ์แบบเต็มแผ่นดิน ดังนั้นจึงเป็นชนิดที่แข็งแกร่งของโฉนดที่ดินโฉนดที่ดินมีคำอธิบายทางกฎหมายของเครื่องหมายเขตแดนที่ดินที่มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบและอ้างอิงจากภาพถ่ายดาวเทียม

น.ส. 3 ก: โฉนดที่ดินนี้กำหนดให้เจ้าของที่ดินที่มีขอบเขตบางอย่างเป็นธรรม แต่ก็ยังไม่เป็นที่โฉนดที่ดินเต็ม (คำชะโนด)วัดอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายเป็นสิ่งจำเป็นโดยกรมที่ดินพร้อมกับการวางของเครื่องหมายอย่างเป็นทางการ ประเภทของโฉนดที่ดินนี้อาจจะขายโอนหรือจดจำนอง หากเจ้าของที่ดินยื่นคำขอกับกรมที่ดินสำรวจจากกรมที่ดินจะวัดที่ดิน, ชื่ออาจเปลี่ยนเป็นคำชะโนด

น.ส. 3: แม้ว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินที่กล่าวถึงในชื่อเรื่องนี้คือการตรวจสอบค่อนข้างกรมที่ดินไม่เคยวัดได้รับการยอมรับหรือเขตแดน ดังนั้นเครื่องหมายเขตแดนที่มีอยู่ตามปกติโดยเจ้าของทรัพย์สินมากกว่าหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นความเสี่ยงหลักคือว่าขอบเขตและขนาดของที่ดินที่มีความถูกต้อง

สปก 1/4: นี่คือโฉนดที่ดินการเกษตรมักจะพบในพื้นที่ชนบท มันเป็นดินแดนที่รัฐบาลจะถูกโอนสำหรับวัตถุประสงค์การเกษตรเพื่อครอบครัวยากจน เรสซิเดนที่ได้รับอนุญาตในส่วนของที่ดิน มันเป็นเรื่องยากสำหรับไม่ใช่คนไทยที่จะได้รับความสนใจในรูปแบบของโฉนดที่ดินผืนนี้

ครอบครองขวา: ประเภทของโฉนดที่ดิน แต่อย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้มันเป็นหนึ่งในประเภทที่อ่อนแอที่สุดของสิทธิในที่ดิน มันเป็นปกติขวาที่ดินมรดกที่ได้รับการพิสูจน์โดยการชำระเงินภาษีที่สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น
     สิทธิของผู้ที่อยู่อาศัย: สิทธิที่จะอยู่ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่า
     สิทธิของสิทธิเก็บกิน: สิทธิในการใช้หรือได้รับกำไรหรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่อยู่ในประเภทบุคคลอื่น
     ด้านขวาของพื้นดิน: สิทธิที่จะสร้างบนแผ่นดินโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของมัน

จำนองที่ดินในประเทศไทยจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับกรมที่ดินแห่งประเทศไทย สินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่ได้รวมถึงอาคารที่สร้างขึ้นบนที่ดินหลังจากวันที่จำนองจนกว่าพวกเขาจะได้รับการตกลงกันก่อนที่จะจำนองเอกสารที่ลงนาม นอกจากนี้ยังมีอาคารและโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ อาจจะจดจำนองแยกจากกันและควรได้รับการจดทะเบียนกับกรมที่ดินหรืออำเภอท้องที่ (จังหวัด) ค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนการจำนองเป็น 1% ของจำนวนเงินที่ซื้อประกาศในการจำนอง agreement.Amphur (จังหวัด) ค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนการจำนอง 1% ของจำนวนเงินที่ประกาศในสัญญาจำนอง

ค่าธรรมเนียมการโอน, ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและอากรแสตมป์หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT) ทุกคนจะต้องได้รับเงินโดยการซื้อหรือผู้ขายเมื่อซื้อทรัพย์สินนี้ แม้ว่าทุกสัญญาขายและซื้อแตกต่างกันผู้ซื้อมักจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนในขณะที่ผู้ขายจ่ายอากรแสตมป์หรือภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอน 2% ของมูลค่าจดทะเบียนของทรัพย์สินนั้น นี้เป็นค่าใช้จ่ายที่สำนักงานที่ดินในวันโอนกรรมสิทธิ์

อากรแสตมป์: 0.5% ของราคาประเมินของทรัพย์สินหรือราคาซื้อขายแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT): 3.3% ของราคาประเมินหรือราคาที่เกิดขึ้นจริงของทรัพย์สินแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า; นี้จะเรียกเก็บเฉพาะในกรณีที่ทรัพย์สินที่จะถูกโอนน้อยกว่าห้าปีหลังจากการซื้อของ (ถ้า SBT เรียกเก็บอากรแสตมป์จะไม่ต้องจ่าย.)

ฉันกำลังซื้อที่ดินในจังหวัดที่อยู่ด้านนอกของกรุงเทพฯ ฉันควรจะจ้าง บริษัท กฎหมายท้องถิ่นหรือ บริษัท กฎหมายกทม. ที่ใช้ในการช่วยฉันได้อย่างไร

ถ้าคุณตั้งใจที่จะจ้าง บริษัท กฎหมายท้องถิ่นให้แน่ใจว่า บริษัท ไม่ได้มีความสัมพันธ์การทำงานที่มีอยู่ก่อนที่มีผู้ขายและ / หรือเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน บริษัท กฎหมายดังกล่าวอาจจะลำเอียงในการประเมินของพวกเขา ในประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ก็จะถือว่าเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงที่น่าสนใจและการละเมิดจริยธรรมของ บริษัท เดียวกันที่จะทำหน้าที่เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และทนายความสำหรับลูกค้าเดียวกัน อย่างไรก็ตามในประเทศไทยบาง บริษัท การตลาดให้กับชาวต่างชาติทำตรงนั้น กทม. ตามที่ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสามารถถูกเก็บรักษาไว้ที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในการดำเนินการจัดการที่ดิน คุณอาจจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่า บริษัท กฎหมายกทม. ตามที่จะทำงานได้อย่างอิสระและ 100% ในความสนใจของคุณ