Attorney of

  • บริษัทกฏหมายที่มีความน่าเชื่อถือใน ประเทศไทย
  • เรทราคาที่ยอมรับได้
  • ทุกปัญหา
  • ทางกฏหมาย สามารถติดต่อปรึกษาได้ ฟรี!

เริ่มต้นกับเราวันนี้

ประเทศไทยสิทธิเก็บกิน

กฎหมายเกี่ยวกับการ Usufructs ในประเทศไทยจะพบในส่วน 1417 ของประเทศไทยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิเก็บกินที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เจ้าของเดิมที่จะรักษาความเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ผู้ถือสิทธิเก็บกินจะได้รับอนุญาตให้เข้าและครอบครองอสังหาริมทรัพย์

Usufructs มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

ประโยชน์หลักคือว่ามีความต้องการที่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยสำหรับการชำระเงินสำหรับการโอนสิทธิเก็บกินสิทธิเก็บกินพร้อมใช้งานสำหรับระยะชีวิตของผู้ถือผู้ถือสิทธิเก็บกินได้รับอนุญาตให้เช่าหรือให้เช่าที่ดินและรับชำระเงินให้ตามสัญญาเช่าสิทธิเก็บกินสามารถลงทะเบียนสำหรับระยะชีวิตของผู้ถือสิทธิเก็บกิน นี้เป็นในทางตรงกันข้ามกับสัญญาเช่าตามปกติซึ่งมีระยะเวลาสูงสุด 30 ปีช่วงเวลาที่นานอาจมีความสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังมองหาชาวต่างชาติที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทย.

อย่างไรก็ตามผู้ถือสิทธิเก็บกินไม่ได้เป็นเจ้าของถูกต้องตามกฎหมายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้สิทธิเก็บกินไม่สามารถโอนสิทธิ์ในที่ดินของผู้ถือสิทธิเก็บกินถ้าพวกเขาตาย เจ้าของที่ดินสามารถที่จะให้มากกว่าหนึ่งสิทธิเก็บกินในที่ดินเดียวกัน ดังนั้นสิทธิเก็บกินไม่จำเป็นต้องเป็นพิเศษให้กับผู้ถือสิทธิเก็บกินเดียว.

ที่มีกฎหมายเฉพาะห้ามมิให้เจ้าของจากการให้สิทธิเก็บกินเพิ่มเติมหลังแรกและการอนุญาตดังกล่าวสิทธิเก็บกินที่สองจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรมที่ดินอย่างเป็นทางการไปยังผู้ที่โปรแกรมจะทำ.

แม้ว่ากฎหมายไทยไม่จำเป็นต้องห้าม usufructs สำหรับชาวต่างชาติ, การตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่จะให้สิทธิเก็บกินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรมที่ดินอย่างเป็นทางการ.

พิจารณาที่สำคัญสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องจำคือกรมที่ดินอย่างเป็นทางการจะตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นสิทธิเก็บกินจะถูกนำมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายเช่นเป็นวิธีการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์สำหรับประชาชนที่ไม่ใช่คนไทย Usufructs มีวัตถุประสงค์หลักสำหรับธุรกิจการค้าต่างๆเช่นการเกษตรการทำเหมืองแร่และการเก็บรวบรวมหิน.

แม้ว่ากฎหมายไทยไม่จำเป็นต้องห้ามสิทธิเก็บกินสำหรับชาวต่างชาติ, การตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่จะให้สิทธิเก็บกินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรมที่ดินอย่างเป็นทางการ.

พิจารณาที่สำคัญสำหรับชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับกรมที่ดินอย่างเป็นทางการว่าเป็นสิทธิเก็บกินจะถูกนำมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายห้ามการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์สำหรับประชาชนที่ไม่ใช่คนไทย สิทธิเก็บกินตามภาษาของกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์หลักสำหรับผู้ประกอบการในเชิงพาณิชย์ต่างๆเช่นการเกษตรการทำเหมืองแร่และการเก็บรวบรวมหิน.

ภายใต้กฎหมายไทยที่เหมาะสมที่จะอยู่ในสถานที่ให้บริการตามสิทธิเก็บกินไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง แต่สิทธินี้จะสันนิษฐานโดยทั่วไปจะรวมอยู่ในสิทธิที่จะเก็บกินภายในสิทธิ์ในการครอบครอง

ประเภทของกิจกรรมที่จะเรียกว่าโดยชัดแจ้งในกฎหมายไทยรวมถึงการได้รับผลของที่ดินเหมืองแร่ป่าไม้และการก่ออิฐฉาบปูน อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่จะต้องทราบก็คือว่าทุกอาชีพเหล่านี้มีอยู่แล้วต้องห้ามชัดแจ้งกับชาวต่างชาติตามธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999).

ดังนั้นตั้งแต่ชาวต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจเหล่านี้กิจกรรมเดียวที่เหลืออยู่จะมีสิทธิ์ที่จะครอบครองสิทธิในการครอบครองจะรวมถึงสิทธิที่จะอยู่ในสถานที่ให้บริการ แต่ถ้าชาวต่างชาติที่ตั้งใจจะใช้สิทธิเก็บกิน แต่เพียงผู้เดียวที่เหมาะสมที่จะครอบครองหรืออยู่ในสถานที่ให้บริการและไม่ได้สำหรับแสดงกิจกรรมเชิงพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ตามกฎหมายไทยก็เป็นไปได้ที่กรมที่ดินอย่างเป็นทางการอาจตัดสินใจว่าสิทธิเก็บกินเป็น ถูกนำมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายและให้คำแนะนำว่าชาวต่างชาติควรจะลงทะเบียนสิทธิในการอยู่อาศัยซึ่งเป็นสิทธิที่แยกต่างหากและแตกต่างกว่าสิทธิเก็บกิน.