Ratchada Law Firm is an English speaking full services law firm in Bangkok

สำนักงานกฎหมาย ที่ กรุงเทพ 

รัชดา ลอว์ เฟิร์ม เป็นสำนักงานกฎหมาย ตั้งอยู่ที่ 22/106 ถนน รัชดาภิเษก ซอย 32 แขวง จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  (ตรงข้ามศาลอาญารัชดา) และใกล้ คปภ. รัชดา ลอว์ บริการด้านกฎหมายครบวงจร  เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของนักกฎหมายระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายยาวนาน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายปกครอง กฎหมายครอบครัว และกฎหมายภาษีอากร ฯลฯ

บริษัท รัชดา ลอว์ เฟิร์ม จำกัด บริการด้านกฎหมายครบวงจร โดยให้ความสำคัญทางด้านการบริการด้วยใจและให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและพึงพอใจมากที่สุด  โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าของเราอย่างสูงสุด ด้วยการบริหารงานที่เป็นเอกลักษณ์นี้ ทำให้เราได้รับการยอมรับให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทและองค์กรต่างๆ หน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้เรายังมีบริการด้านการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท จดทะเบียนบริษัทของคนต่างด้าว จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รับดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับ Visa และ Work permit แก้ไขปัญหาภาษีอากร แปลเอกสาร เป็นล่ามในการเจรจาธุรกิจและเป็นล่ามในชั้นศาล ร่างสัญญา วางโครงสร้างกิจการ ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา เผยแพร่ความรู้ข้อมูลด้านกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายอาหารและยา เป็นทนายความฟ้องร้องดำเนินคดี แก้ต่าง สู้คดี ดำเนินกระบวนการในชั้นศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฎีกา ให้ความเห็นทางกฎหมาย เป็นที่ปรึกษากฎหมายโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเฉพาะด้านอีกด้วย ทนาย ความ เรามีทีมทนายความที่มีประสบการณ์ที่มีชื่อเสียงในทีมของบริษัท บริการให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน ไม่ว่าทนายความคดีแพ่ง ทนายความคดีอาญา ทนายความคดีหย่า คดีครอบครัว กฎหมายด้านการลงทุน  ที่มีประสบการณ์ แต่ละด้านเพื่อช่วยเหลือท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา ฟรีทุกเรื่องทางด้านกฎหมาย และคิดราคาอย่างยุติธรรม และราคาตามเนื้องานที่ได้รับมอบหมายครับ

Criminal Cases

 • Criminal Defense Lawyer
 • Bail Requests
 • Litigation
 • Counsel and Representation

Family Law

 • Marriage
 • Divorce & Child Custody
 • Child Adoption
 • Heritage

Civil Law

 • Company registration
 • Visa and Work Permit
 • Residency
 • Notary Service

Thai Immigration

Legal Registration

Buying Land and Property in Thailand

ถ้าคุณได้รับการพิจารณาในการเยี่ยมชมหรือตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยอย่างถาวรคุณจะต้องพิจารณากฎระเบียบตรวจคนเข้าเมืองที่กำหนดโดยไทยตรวจคนเข้าเมืองและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับรายการของคุณและออกใบอนุญาตคุณจะต้องมีการพิจารณาวีซ่าไทยที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถอยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายมีจำนวนตัวเลือกที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับสถานะของคุณ

หากคุณอาศัยอยู่ ในประเทศไทย แล้วมีปัญหาครอบครัวในประเทศไทย ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ครอบครัวและ ยังมีข้อพิพาท ในประเทศ รวมทั้งปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานและ การหย่าร้าง และ การยอมรับ ของเด็กทำให้ส่วนใหญ่ ของการทำงาน ในระบบยุติธรรม ไทยหาก คุณเป็น ชาวต่างชาติกำลังพิจารณา การแต่งงาน ,การใช้ หรือ ได้รับการ หย่าร้างกัน แล้ว พูดคุยกับ เราในวันนี้เพื่อขอความช่วยเหลือ ตามกฎหมายต่อไป และเรายินดีให้คำแนะนำ

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่, กรรมการ,วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น,เพิ่มทุน ลดทุนควบก็เปลี่ยนห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีขึ้นทะเบียนประกันสังคมจดทะเบียนเลิกกิจการเสร็จชำระบัญชีจดทะเบียนการค้าและพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคลมูลนิธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การซื้อที่ดินและทรัพย์สินในประเทศไทย
การซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจสำหรับเหตุผลการลงทุนหรือธุรกิจเช่นเดียวกับที่อยู่อาศัยหรือการเกษียณอายุ กรุงเทพฯ บริษัทกฎหมายของเรามีความเชี่ยวชาญในกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ไทยและมีทศวรรษของประสบการณ์การปกป้องสิทธิของลูกค้าในการซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและให้คำปรึกษาชาวต่างชาติเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินไทยชาวต่างชาติจำนวนมากที่ประสงค์จะซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมักจะสับสนโดยข้อมูลที่ขัดแย้งและการเรียกร้องทำให้เข้าใจผิดและไม่รอบคอบบนอิน เทอร์เน็ต มีประเด็นทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงภายใต้กฎหมายของแผ่นดินไทยที่ควบคุมความ สามารถของชาวต่างชาติที่จะซื้อหรือได้รับสิทธิในการอสังหาริมทรัพย์ประเทศ ไทยและทรัพย์สิน นี่เป็นบทสรุปของบางส่วน

What Our Customers Say ?