Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)
PropertyTH.jpg

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

อสังหาริมทรัพย์
       ซื้อคอนโดมิเนียมบ้านและ / หรือที่ดินในประเทศไทยเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับประชาชนที่ไม่ใช่คน

ไทยจำนวนมาก แม้ว่าข้อ จำกัด สัญชาติหมายถึงข้อกำหนดที่เข้มงวดจะอยู่ในความเป็นเจ้าของที่ดินและ

คอนโดมิเนียมสำหรับชาวต่างชาติก็ยังคงเป็นไปได้สำหรับชาวต่างชาติที่จะได้รับบ้านคอนโดมิเนียมและเพื่อ

จำกัด ขอบเขตที่ดิน ทนายความอสังหาริมทรัพย์ของเรามีความเชี่ยวชาญในประเทศไทยกฎหมาย

อสังหาริมทรัพย์และมีทศวรรษของประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติในประเทศไทย

ทนายความประเทศไทยของเราอย่างสม่ำเสมอให้คำแนะนำและช่วยให้ลูกค้าของเรามีขั้นตอนกฎหมาย

อสังหาริมทรัพย์ต่อไปนี้:

ซื้อคอนโดมิเนียม

เช่าที่ดิน

นักลงทุนที่ดินสิทธิพิเศษการเป็นเจ้าของ

ซื้อที่ดินพร้อม บริษัท ไทย

ซื้อที่ดินพร้อมคู่สมรสไทย


       ประเทศไทยมีหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลน้อยลงและในตัวป้องกันการปกป้องผู้บริโภคกว่าเขตอำนาจ

ศาลตะวันตกมากที่สุด เนื่องจากเงินเป็นจำนวนมากมีส่วนร่วมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โอกาสสำหรับแนวทาง

การดำเนินธุรกิจที่คมชัดและแม้กระทั่งการฉ้อโกงทางอาญา ทนายความอสังหาริมทรัพย์ของเราที่มีคุณภาพ

จริงให้แน่ใจว่าบริการดังต่อไปจะดำเนินการเสมอเพื่อปกป้องลูกค้าของเราในทุกการทำธุรกรรม

อสังหาริมทรัพย์:
  เนื่องจากความขยันขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

  ที่ดิน / ทรัพย์สินตรวจสอบและสำรวจ

  ร่างการสอบทานและแปลความหมายของการขายซื้อและสัญญาเช่า 

  ลงทะเบียนซื้อที่ดินและสัญญาเช่าระยะยาว

       ทีมงานของเราของทนายความอสังหาริมทรัพย์ยังรวมถึงทนายความคดีที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญใน

ประเทศไทยกรณีการทุจริตที่ดินและที่ดินพิพาทที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ ทนายความของเราอย่างสม่ำเสมอ

ปรากฏในศาลในทุกจังหวัดและเดินทางไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมทั้งพัทยา, หัวหิน, ภูเก็ต,

เกาะสมุย, เชียงใหม่และอีสานสำหรับการทำธุรกรรมที่ดินและการดำเนินคดี

 

การซื้อที่ดินและทรัพย์สินในประเทศไทย

ถ้าคุณได้รับการพิจารณาในการเยี่ยมชมหรือตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยอย่างถาวรคุณจะต้องพิจารณากฎระเบียบตรวจคนเข้าเมืองที่กำหนดโดยไทยตรวจคนเข้าเมืองและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับรายการของคุณและออกใบอนุญาตคุณจะต้องมีการพิจารณาวีซ่าไทยที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถอยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายมีจำนวนตัวเลือกที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับสถานะของคุณ ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย?, สิ่งที่แตกต่างกันของการรับสิทธิในที่ดินหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง, คนไทยสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในชื่อของพวกเขาและจากนั้นดำเนินการสัญญาว่า,ที่ดินจะจัดขึ้นสำหรับชาวต่างชาติ?,ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของบ้านในประเทศไทย?,ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของบ้านในประเทศไทย?

More

วิธีการที่ บริษัท ไทยสามารถซื้อที่ดิน?

ชาวต่างชาติจำนวนมากที่ประสงค์จะซื้อหรือ เช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมักจะสับสนโดยข้อมูลที่ขัดแย้งและการเรียก ร้องทำให้เข้าใจผิดและไม่รอบคอบบนอินเทอร์เน็ต มีประเด็นทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงภายใต้กฎหมายของแผ่นดินไทยที่ควบคุมความ สามารถของชาวต่างชาติที่จะซื้อหรือได้รับสิทธิในการอสังหาริมทรัพย์ประเทศ ไทย ประเภทของ บริษัท สามารถซื้อที่ดินในประเทศไทย?,บริษัท ของคนไทยส่วนใหญ่รับผิด จำกัด ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติได้อย่างไรที่จะซื้อทรัพย์สิน?,มีชาวอเมริกันสามารถที่จะซื้อที่ดินกับ บริษัท สนธิสัญญาไมตรี?,สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการขึ้นรูปของ บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นเจ้าของที่ดินได้หรือไม่?

More

คอนโดมิเนียม

ซื้อคอนโดในประเทศไทย เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติจำนวนมาก มีข้อ จำกัด น้อยสัญชาติไทยภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมกว่าความ เป็นเจ้าของที่ดินและเป็นไปได้สำหรับชาวต่างชาติที่จะเป็นเจ้าของคอนโดทันที เป็นหนึ่งในไม่กี่สิทธิในทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ประเทศไทยจริงที่จะไม่มีสัญชาติไทย, คอนโดเจ้าของเป็นทางเลือกที่เป็นที่นิยมสำหรับการลงทุนเช่นเดียวกับที่อยู่ อาศัยและวัตถุประสงค์การเกษียณอายุ,สิ่งที่หน่วยคอนโดจะมีชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตจากประเทศไทยกฎหมายที่ดินที่จะซื้อ?เป็นวิธีทั่วไปมากที่สุดสิ่งที่ชาวต่างชาติที่จะซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย?เป็นสัญญาเช่าระยะยาวคอนโดมิเนียมใช้ได้?

More

 

Real Estate

การซื้อที่ดินและทรัพย์สินในประเทศไทย
การซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจสำหรับเหตุผลการลงทุนหรือธุรกิจเช่นเดียวกับที่อยู่อาศัยหรือการเกษียณอายุ กรุงเทพฯ บริษัทกฎหมายของเรามีความเชี่ยวชาญในกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ไทยและมีทศวรรษของประสบการณ์การปกป้องสิทธิของลูกค้าในการซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและให้คำปรึกษาชาวต่างชาติเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินไทยชาวต่างชาติจำนวนมากที่ประสงค์จะซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมักจะสับสนโดยข้อมูลที่ขัดแย้งและการเรียกร้องทำให้เข้าใจผิดและไม่รอบคอบบนอิน เทอร์เน็ต มีประเด็นทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงภายใต้กฎหมายของแผ่นดินไทยที่ควบคุมความ สามารถของชาวต่างชาติที่จะซื้อหรือได้รับสิทธิในการอสังหาริมทรัพย์ประเทศ ไทยและทรัพย์สิน นี่เป็นบทสรุปของบางส่วน


More