Ratchada Law Firm

สำนักงานกฎหมายรัชดา

ThaiEnglish (UK)

Call us Today

  • ปรึกษาปัญหาฟรี
  • ค่าจ้างเป็นธรรม
  • โทรหาเราวันนี้
  • โทร 02 512 1942 หรือ 02 512 1941
  • กรณีฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง) 09 285 48800

Follow us

Thai Law Firm

บทความทนายความจำเลยในคดีอาญา       หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวได้รับการจับกุมหรือคุมขังในประเทศไทย, บริษัท กฎหมายที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะฟื้นเสรีภาพและความสงบของจิตใจ

 

       ประเทศไทยระบบกฎหมายอาญามีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกับระบบกฎหมายทางอาญาของ

ประเทศอื่น ๆ โดยทั่วไปตำรวจไทยได้ในระดับหนึ่งของอำนาจการตัดสินใจที่จะทำให้มีการจับกุม อย่างไร

ก็ตามในปีที่ผ่านมามีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้ให้ทบทวนการพิจารณาคดีการคุมขังและการ

ค้นหาทำโดยตำรวจไทย

 

       ประมวลกฎหมายอาญาของไทยระบุจำนวนของความผิดทางอาญาซึ่งอาจส่งผลในการจับกุมและจำคุกใน

ประเทศไทย นอกเหนือจากประมวลกฎหมายอาญาของไทยมีการกระทำที่แยกต่างหากและกฎหมายซึ่งยังจัด

ให้มีการลงโทษทางอาญา

  

      ปกติคดีอาญาเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจากส่วนการบริหารงานของรัฐบาล

ไทย หรือนักสืบเอกชน เมื่อหลักฐานพอที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อยื่นคดีอาญาประกันตัวอาจถูกร้องขอ สัญญาเป็น

จำนวนเงินและเงื่อนไขที่อาจจะแตกต่างกันสำหรับชาวต่างชาติมากกว่าคนไทย 

 

       ประเทศไทยไม่ได้มีเส้นทางที่คณะลูกขุน ในการพิจารณาคดีความผิดทางอาญาตามปกติในประเทศไทย

สามผู้พิพากษามักจะนำเสนอ คำสั่งของการคุมขังถูกมองเป็นระยะเมื่อจำเลยอยู่ในขั้นตอนการดูแลก่อนการ

พิจารณาคดี

 

       ชาวต่างชาติบางส่วนในประเทศไทยพบว่าตัวเองมีปัญหากับกฎหมายสำหรับความหลากหลายของความ

ผิดรวมทั้งการโจรกรรมข่มขืนกระทำการฆาตกรรมหรือธุรกิจเช่นการทุจริตและการละเมิดของการกระทำใน

การบริหารและกฎระเบียบต่างๆ นอกจากนี้ชาวต่างชาติจำนวนมากจะถูกจับคดียาเสพติด, overstays วีซ่าและ

การทุจริต การขอวีซ่า บริษัท ของเราจะจัดการกับความผิดทางอาญามากที่สุดและเรามีประสบการณ์

ทนายความคดี, พูดภาษาอังกฤษและการต่อสู้ที่แข็งทหารผ่านศึกห้องพิจารณาคดี นอกจากนี้พนักงานของเรา

รวมถึงนักกฎหมายชาวอเมริกันที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในประเด็นของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศและเรื่องของ

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน